Fondul IKEA pentru Mediul Urban are o valoare totală de 339.000 de lei pentru primul an de finanțare. Această sumă va fi împărțită între 3-5 proiecte câștigătoare. Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților. Finanțarea se dorește a continua pentru 2-3 ani de activități. Proiectele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, urmând ca în baza rezultatelor obținute să se renegocieze și resemneze următoarea tranșă de finanțare.

DESPRE NOI

 

DESPRE FONDUL IKEA PENTRU MEDIUL URBAN 

Agenția Europeană de Mediu estimează că în jur de 75% din populația UE trăiește în zone urbane. Cu toate că acest lucru vine cu avantaje economice, sociale și culturale pentru persoane, există o presiune enormă asupra mediului înconjurător din zona urbană și zonele limitrofe cum ar fi: trafic, restrângerea ecosistemelor naturale, poluare industrială și deșeuri. Orașele europene progresiste au început să adopte măsuri pentru a oferi locuitorilor lor aer și apă nepoluate, control eficient al zgomotelor excesive, sisteme eficiente de administrare a deșeurilor, programe de protejare a naturii și biodiversității și implementarea unei infrastructuri verzi.

Toate aceste acțiuni se regăsesc sub umbrela protejării mediului înconjurător din zona urbană, zonă de interes pentru Fondul IKEA pentru Mediul Urban.

În România, mai mult de 50% din populație locuiește în zone urbane. 10% din întreaga populație trăiește în capitală, adică circa 1,8 milioane de locuitori.  Estimările spun că aproximativ 3 milioane de persoane lucrează în București, iar numărul crește. Ideea deschiderii Fondului IKEA pentru Mediul Urban are la bază convingerea IKEA România și a Fundației Comunitare București că în București și Ilfov este nevoie de programe pentru protejarea mediului natural.

Fondul IKEA pentru Mediul Urban susține inițiativele cu impact din comunitățile din București și Ilfov, care au în vedere acțiuni în zonele de implicare în comunitate IKEA: schimbări climatice, protejarea resurselor naturale, educație și conștientizare. Finanțările acordate vor viza organizații sau grupuri de inițiativă care construiesc proiecte pe termen mediu și lung, cu impact direct în îmbunătățirea vieții în mediul urban și protejarea mediului, în general.

Arii de interes pentru Fondul IKEA pentru Mediul Urban:

Impact pozitiv asupra mediului natural: Reducerea schimbărilor climatice și adaptarea la ele, eficiență energetică, energie din surse regenerabile, transport verde, utilizarea eficientă a apei, gestiunea eficientă a deșeurilor, reducerea poluării chimice, fonice și luminoase

Căutăm proiecte care să ofere soluții sau să încurajeze oamenii să-și minimizeze impactul zilnic asupra mediului prin utilizarea unor tehnologii și procese prietenoase cu mediul în domeniile de mai sus. Salutăm inițiative mici și mari, deopotrivă, care au capacitatea de a influența grupuri extinse și chiar întregi comunități. 

Servicii ecosistemice și conservarea biodiversității

Marile aglomerări urbane agresează ecosistemele naturale prin nevoia constantă de expansiune, ceea ce duce la reducerea, fragmentarea și disfuncționalizarea ultimelor.

Suntem în căutare de inițiative care își propun să rezolve, într-un mod inovator și printr-o abordare holistică, problemele legate de ecosistemele naturale și semi-naturale din zonele urbane și periurbane.

Teme transversale în proiecte: Educație și conștientizare, beneficii sociale pentru beneficiarii indirecți. 

Indiferent de problemele abordate, toate proiectele trebuie să aibă o componentă educațională, dar să aducă și beneficii sociale comunităților în care se desfășoară.

Pe termen mediu și lung, inițiativele ar trebui să aibă ca obiectiv și crearea de sinergii și colaborări în cadrul comunităților, creând oportunități și pârghii de informare a locuitorilor, oferindu-le mijloacele și cunoștințele de a deveni la rândul lor ambasadori care vor asigura buna implementare a schimbărilor în comunitățile de care aparțin.

Căutăm proiecte și inițiative care sunt ușor transferabile, repetabile și versatile, cu posibilitatea de a fi crescute la o scară mai mare pentru mai mult impact.

Fără a fi criterii eliminatorii, următoarele elemente vor aduce puncte suplimentare în cadrul jurizării:

 • proiecte care propun soluții pe termen mediu și lung, cu un plan de implementare bine definit pentru o perioadă de 2-3 ani
 • găsirea de soluții eficiente și inovative în domenii legate de protejarea mediului în zona urbană: în sinergie cu strategia de sustenabilitate a companiei IKEA
 • proiecte care au rezultate concrete, fie ele materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile

FINANȚARE

Fondul IKEA pentru Mediul Urban are o valoare totală de 339.000 de lei pentru primul an de finanțare. Această sumă va fi împărțită între 3-5 proiecte câștigătoare. Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților. Finanțarea se dorește a continua pentru 2-3 ani de activități. Proiectele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, urmând ca în baza rezultatelor obținute să se renegocieze și resemneze următoarea tranșă de finanțare.

Finanțările sunt oferite de compania IKEA România

IKEA este o companie de retail mobilier și decorațiuni, de origine suedeză, fondată în 1943 de Ingvar Kamprad. Marca IKEA a fost înregistrată în 1943, în Suedia. Majusculele din denumirea IKEA provin din inițialele numelui fondatorului: Ingvar Kamprad, numelui fermei unde a crescut: Elmtaryd, şi numelui satului în care se găsea ferma: Agunnaryd. În august 2015, IKEA Group deținea 380 de magazine în 47 de țări sau teritorii, dintre care 47 de magazine erau francize deținute de alte companii decât IKEA Group.

Magazinul IKEA din Zona Comercială Băneasa a fost al 253-lea deschis în a 35-a țară, pe 21 martie 2007. Până în luna martie 2010 a fost operat în sistem de franciză locală, iar după aceea IKEA România a devenit parte din IKEA Group. Detalii pe http://www.IKEA.ro.

Viziunea IKEA

Să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni.

Misiunea IKEA

Să oferim o gamă largă de produse de mobilier, accesorii și decorațiuni pentru casă – funcționale și cu un design de calitate, la prețuri atât de scăzute încât cei mai mulți oameni să și le poată permite.

Fondul este gestionat de Fundația Comunitară București

Fundația Comunitară București este specialistul în filantropie care colectează fonduri de la afaceri locale și donatori individuali pentru a finanța inițiative în comunități. În peste patru ani de activitate, organizația a finanțat 165 de proiecte ale comunităților din București și Ilfov cu aproape 1,6 milioane de lei. Fundația Comunitară București este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 15 fundații comunitare din țară. Pentru mai multe detalii, vizitați www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.

 

CINE POATE APLICA

Cine poate depune un proiect?

Echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică, sau organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București sau județul Ilfov.

Nu sunt eligibili a participa angajații IKEA Romania sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților IKEA Romania).

Criterii de eligibilitate

 • Formularul de înscriere idee de proiect– formular online pus la dispoziție de către Finanțator
 • completată în limba română
 • completată integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).
 • Formularul de înscriere proiect  – formular online pus la dispoziție de către Finanțator
 • completat în limba română
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică proiectului, se va face mențiunea N/A).
 • Coordonatorul de proiect:
 • vârsta minimă 18 ani
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în București sau Ilfov
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice, întreprinderi sociale sau societate cu caracter comercial
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii

 • Proiecte care produc rezultate concrete – fie ele materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile). Un proiect cu rezultate concrete vizibile/materiale poate fi amenajarea unei grădini sau păduri urbane deschise publicului larg; de asemenea, un proiect cu rezultate concrete nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile poate fi reprezentat de organizarea unor serii de întâlniri/ateliere despre conștientizarea importanței protejării mediului, gestionarea eficientă a deșeurilor menajere, economisirea apei și a energiei etc.
 • Proiecte relevante pentru comunitatea din București sau Ilfov, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului IKEA pentru Mediul Urban.
 • Proiecte care găsesc și implementează soluții pe termen mediu și lung pentru îmbunătățirea traiului în mediul urban având ca arii centrale protejarea mediului și consumul responsabil al resurselor. Aceste proiecte au scopul de a produce rezultate concrete în diferitele comunități din București sau Ilfov.
 • Proiecte care creează oportunități și pârghii de informare cu privire la protejarea mediului în zonele urbane, oferind locuitorilor mijloacele și cunoștințele de a deveni la rândul lor ambasadori care vor asigura buna implementare a schimbărilor în comunitățile de care aparțin.
 • Proiecte și inițiative care sunt ușor transferabile, repetabile și versatile, cu posibilitatea de a implica cât mai mulți din membrii comunității căreia i se adresează și care pot fi extinse la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.
 • Pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitățile comunității căreia i se adresează.
 • Proiecte propuse de echipe care au capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea proiectului.
 • Proiecte realiste și bine justificate care includ un buget bine definit și descriu categoriile de cheltuieli și resurse necesare.
 • Costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea finanțării pe fiecare proiect în parte.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat urmărind link-ul: Ghid aplicant_2017

SELECȚIE

Aplicațiile la Fond vor trece prin următoarele etape de selecție:

 1. Înscrierea ideii de proiect prin prezentarea unei scrisori de intenție – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator
 2. Preselecția ideilor de proiect în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București.
 3. Selecția ideilor de proiect realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de implicare socială, protejarea mediului. Membrii juriului sunt aleși din organizații non-guvernamentale și companii multinaționale, dar și din interiorul companiei finanțatoare, IKEA. Prin imparțialitatea lor, experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție conectat la realitatea diverselor comunități din Bucuresti si Ilfov.
 4. Ideile de proiect selectate vor fi invitate să înscrie varianta completa a proiectelor. Aplicanții vor avea la dispoziție aproximativ o lună pentru completarea integrală și trimiterea planului de activități și a bugetului – formular predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator
 5. Selecția proiectelor înscrise va fi realizată de către același juriu independent
 6. Organizarea de interviuri cu aplicanții de pe lista scurtă de proiecte jurizate și aprobate de către Juriu.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat urmărind link-ul: Ghid aplicant_2017

APLICĂ

TERMEN LIMITĂ: Pentru a trimite o idee de proiect în “evaluare” (ATENȚIE! până cel târziu la 31 IANUARIE ora 23:59) apăsați pe butonul “APLICĂ” de la sfârșitul acestei secțiuni. O dată trimisă în evaluare, ideea de proiect nu mai poate fi modificată; aceasta poate doar să fie vizualizată.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat urmărind link-ul: Ghid aplicant_2017

A. Etapele depunerii unei idei de proiect:

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să:

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând: http://www.ikea.fundatiacomunitarabucuresti.ro 
 2. Pentru a vă crea cont, dați clic pe butonul din dreapta “Intră în cont”, după care clic pe “Înregistrați-vă”
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale
 4. Pentru a intra în cont, dați clic pe butonul “Intră în cont” și completați câmpurile cu email-ul și parola

Înscrierea ideii de proiect pe platformă

Pentru a putea înscrie o idee de proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

ATENȚIE! Deoarece sistemul deloghează orice utilizator după 15 minute, vă rugăm să vă salvați periodic ideea de proiect la care lucrați, altfel riscați să pierdeți toată informația pe care ați completat-o în ultimul sfert de oră.

Când începeți să scrieți o idee de proiect și o salvați, dacă ieșiți din cont sau sunteți delogat de sistem, veți regăsi ideea de proiect la care lucrați, după relogare, dând clic pe butonul “Proiecte”, din dreapta ecranului. Ideea de proiect o veți putea alege din lista de proiecte la care lucrați, în funcție de titlul ei.

Ideile de proiectele care sunt încă în lucru au statusul “de scris”; acestea pot fi editate dând clic pe butonul “Editează”. Atâta timp cât statusul este “de scris” ideea de proiect poate încă fi modificată, completată și editată.

NU uitați să salvați periodic ideea de proiect; sistemul vă va deloga automat după 15 minute!

Pentru  a trimite o idee de proiect în “evaluare” (ATENȚIE! până cel târziu la 31 ianuarie ora 23:59) apăsați pe butonul “Trimite”. O dată trimisă în evaluare, ideea de proiect nu mai poate fi modificată; aceasta poate doar să fie vizualizată.

Completarea ideii de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 31 ianuarie 2017, ora 23:59.

B. Invitație continuare proces de selecție

Ideile de proiect eligibile și selectate pentru Fondul IKEA vor fi invitate să elaboreze proiectul – activități, calendar, buget etc. Pentru aceasta, vor avea timp la dispoziție până cel târziu la 14 martie 2017, de la momentul anunțului oficial.

Înscrierea proiectelor complete se va face folosind tot platforma inițială http://www.ikea.fundatiacomunitarabucuresti.ro

C. Înscrierea proiect integral pe platformă

Pentru a putea înscrie un proiect veți folosi același cont de utilizator deja creat (vezi mai sus – Etapele depunerii unei idei de proiect).

ATENȚIE! Deoarece sistemul deloghează orice utilizator după 15 minute, vă rugăm să vă salvați periodic proiectul la care lucrați, altfel riscați să pierdeți toată informația pe care ați completat-o în ultimul sfert de oră.

Când începeți să scrieți un proiect și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau sunteți delogat de sistem, veți regăsi proiectul la care lucrați, după relogare, dând clic pe butonul “Proiecte”, din dreapta ecranului. Proiectul îl veți putea alege din lista de proiecte la care lucrați, în funcție de titlul proiectului.

Proiectele care sunt încă în lucru au statusul “de scris”; acestea pot fi editate dând clic pe butonul “Editează”. Atâta timp cât statusul este “de scris” proiectul poate încă fi modificat, completat și editat.

NU uitați să salvați periodic proiectul; sistemul vă va deloga automat după 15 minute!

Pentru  a trimite un proiect în “evaluare” (!ATENȚIE! până cel târziu la 14 martie 2017 ora 23:59) apăsați pe butonul “Trimite”. O dată trimis în evaluare, proiectul nu mai poate fi modificat; acesta poate doar să fie vizualizat.

Completarea proiectului pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 14 martie 2017, ora 23:59.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului integral

Înainte de a finaliza completarea proiectului și de a-l trimite în “evaluare” asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare”.

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:

 • modelul de buget – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • modelul de activități – acest tabel trebuie completat cu activitățile detaliate din cadrul proiectului și calendarul de desfășurare aferent; tabelul trebuie și el încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • un buget exemplu – am pregătit un buget completat pentru a clarifica cum anume se poate completa tabelul cu situația financiară
 • ghidul aplicantului
JURIU

Componența juriului va fi anunțată în cel mai scurt timp posibil

CALENDAR

Calendarul fondului – anul I

Concursul lansat în ianuarie 2017 se va desfășura conform acestui calendar:

 • Lansarea concursului : 10 ianuarie 2017
 • Închiderea perioadei de înscriere a ideilor de proiect: 31 ianuarie 2017
 • Selecția ideilor de proiect eligibile: 17 februarie 2017
 • Invitație oficială de scriere de proiecte integrale: 17/20 februarie 2017
 • Perioada scriere propuneri proiecte integrale: până la 14 martie 2017
 • Perioada selecție proiecte: până la 13 aprilie 2017
 • Interviuri: 18-20 aprilie 2017
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: până la final de aprilie 2017
 • Finanțarea și semnarea contractelor: aprilie/început mai 2017
 • Întâlnire / training de pregătire pentru proiectele câștigătoare: până la final de aprilie 2017
 • Perioadă pregătire implementare: până la 12 mai 2017
 • Implementarea proiectelor: 15 mai  – 22 decembrie 2017
 • Raportare finală: până la 13 ianuarie 2018
 • Negocieri și recontractare an II finanțare: până la 28 februarie 2018

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul: fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-ikea-pentru-mediul-urban

 

PROIECTE FINANŢATE

Fondul IKEA pentru Mediul Urban va finanța între 3 și 5 proiecte. Anunțarea proiectelor câștigătoare se va face până la final de aprilie 2017.

CONTACT

Fundația Comunitară București
Intrarea Dumitru Lemnea nr. 1, et. 3, ap.7 sector 1, Bucuresti

Pentru întrebări legate de aplicație, o poți contacta pe
Miruna NICHITA, Coordonator de proiect
miruna[at]fundatiacomunitarabucuresti.ro
0745.147.259