Fondul IKEA pentru Mediul Urban are o valoare totală de 339.000 de lei pentru primul an de finanțare. Această sumă va fi împărțită între trei și cinci proiecte câștigătoare. Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților. Finanțarea se dorește a continua pentru doi/trei ani de activități. Proiectele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, urmând ca în baza rezultatelor obținute să se renegocieze și resemneze următoarea tranșă de finanțare.

DESPRE NOI

 

DESPRE FONDUL IKEA PENTRU MEDIUL URBAN 

Agenția Europeană de Mediu estimează că în jur de 75% din populația UE trăiește în zone urbane. Cu toate că acest lucru vine cu avantaje economice, sociale și culturale pentru persoane, există o presiune enormă asupra mediului înconjurător din zona urbană și zonele limitrofe cum ar fi: trafic, restrângerea ecosistemelor naturale, poluare industrială și deșeuri. Orașele europene progresiste au început să adopte măsuri pentru a oferi locuitorilor lor aer și apă nepoluate, control eficient al zgomotelor excesive, sisteme eficiente de administrare a deșeurilor, programe de protejare a naturii și biodiversității și implementarea unei infrastructuri verzi.

Toate aceste acțiuni se regăsesc sub umbrela protejării mediului înconjurător din zona urbană, zonă de interes pentru Fondul IKEA pentru Mediul Urban.

În România, mai mult de 50% din populație locuiește în zone urbane. 10% din întreaga populație trăiește în capitală, adică circa 1,8 milioane de locuitori.  Estimările spun că aproximativ 3 milioane de persoane lucrează în București, iar numărul crește. Ideea deschiderii Fondului IKEA pentru Mediul Urban are la bază convingerea IKEA România și a Fundației Comunitare București că în București și Ilfov este nevoie de programe pentru protejarea mediului natural.

Fondul IKEA pentru Mediul Urban susține inițiativele cu impact  din București și Ilfov, care au în vedere acțiuni în zonele de implicare: schimbări climatice, protejarea resurselor naturale, educație și conștientizare. Finanțările acordate vizează organizații sau grupuri de inițiativă care construiesc proiecte pe termen mediu și lung, cu impact direct în îmbunătățirea vieții în mediul urban și protejarea mediului, în general.

Arii de interes pentru Fondul IKEA pentru Mediul Urban:

Impact pozitiv asupra mediului natural: Reducerea schimbărilor climatice și adaptarea la ele, eficiență energetică, energie din surse regenerabile, transport verde, utilizarea eficientă a apei, gestiunea eficientă a deșeurilor, reducerea poluării chimice, fonice și luminoase

Căutăm proiecte care să ofere soluții sau să încurajeze oamenii să-și minimizeze impactul zilnic asupra mediului prin utilizarea unor tehnologii și procese prietenoase cu mediul în domeniile de mai sus. Salutăm inițiative mici și mari, deopotrivă, care au capacitatea de a influența grupuri extinse și chiar întregi comunități. 

Servicii ecosistemice și conservarea biodiversității

Marile aglomerări urbane agresează ecosistemele naturale prin nevoia constantă de expansiune, ceea ce duce la reducerea, fragmentarea și disfuncționalizarea ultimelor.

Suntem în căutare de inițiative care își propun să rezolve, într-un mod inovator și printr-o abordare holistică, problemele legate de ecosistemele naturale și semi-naturale din zonele urbane și periurbane.

Teme transversale în proiecte: Educație și conștientizare, beneficii sociale pentru beneficiarii indirecți. 

Indiferent de problemele abordate, toate proiectele trebuie să aibă o componentă educațională, dar să aducă și beneficii sociale comunităților în care se desfășoară.

Pe termen mediu și lung, inițiativele ar trebui să aibă ca obiectiv și crearea de sinergii și colaborări în cadrul comunităților, creând oportunități și pârghii de informare a locuitorilor, oferindu-le mijloacele și cunoștințele de a deveni la rândul lor ambasadori care vor asigura buna implementare a schimbărilor în comunitățile de care aparțin.

Căutăm proiecte și inițiative care sunt ușor transferabile, repetabile și versatile, cu posibilitatea de a fi crescute la o scară mai mare pentru mai mult impact.

Fără a fi criterii eliminatorii, următoarele elemente vor aduce puncte suplimentare în cadrul jurizării:

 • proiecte care propun soluții pe termen mediu și lung, cu un plan de implementare bine definit pentru o perioadă de 2-3 ani;
 • găsirea de soluții eficiente și inovatoare în domenii legate de protejarea mediului în zona urbană: în sinergie cu strategia de sustenabilitate a companiei IKEA;
 • proiecte care au rezultate concrete, fie ele materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile.

FINANȚARE

Fondul IKEA pentru Mediul Urban are o valoare totală de 339.000 de lei pentru primul an de finanțare. Această sumă va fi împărțită între trei și cinci proiecte câștigătoare. Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților. Finanțarea se dorește a continua pentru doi, trei ani de activități. Proiectele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, urmând ca în baza rezultatelor obținute să se renegocieze și resemneze următoarea tranșă de finanțare.

Finanțările sunt oferite de compania IKEA România

IKEA este o companie de retail mobilier și decorațiuni, de origine suedeză, fondată în 1943 de Ingvar Kamprad. Marca IKEA a fost înregistrată în 1943, în Suedia. Majusculele din denumirea IKEA provin din inițialele numelui fondatorului: Ingvar Kamprad, numelui fermei unde a crescut: Elmtaryd, şi numelui satului în care se găsea ferma: Agunnaryd. În august 2015, IKEA Group deținea 380 de magazine în 47 de țări sau teritorii, dintre care 47 de magazine erau francize deținute de alte companii decât IKEA Group.

Magazinul IKEA din Zona Comercială Băneasa a fost al 253-lea deschis în a 35-a țară, pe 21 martie 2007. Până în luna martie 2010 a fost operat în sistem de franciză locală, iar după aceea IKEA România a devenit parte din IKEA Group. Detalii pe http://www.IKEA.ro.

Viziunea IKEA

Să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni.

Misiunea IKEA

Să oferim o gamă largă de produse de mobilier, accesorii și decorațiuni pentru casă – funcționale și cu un design de calitate, la prețuri atât de scăzute încât cei mai mulți oameni să și le poată permite.

Fondul este gestionat de Fundația Comunitară București

Fundaţia Comunitară Bucureşti este specialistul în filantropie care colectează fonduri de la afaceri locale şi donatori individuali pentru a finanţa iniţiative în comunităţi. Din 2011, organizația a finanțat peste 180 de proiecte ale comunităților din București și Ilfov cu mai mult de 2 milioane de lei. Fundaţia Comunitară Bucureşti este parte dintr-o mişcare naţională, alături de alte 15 fundaţii comunitare din țară. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.

 

CINE POATE APLICA

Cine poate depune un proiect?

Echipe compuse din minimum 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică, sau organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București sau județul Ilfov.

Nu sunt eligibili angajații IKEA Romania sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților IKEA Romania).

Criterii de eligibilitate

 • Formularul de înscriere idee de proiect– formular online pus la dispoziție de către Finanțator
 • completată în limba română
 • completată integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).
 • Formularul de înscriere proiect  – formular online pus la dispoziție de către Finanțator
 • completat în limba română
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică proiectului, se va face mențiunea N/A).
 • Coordonatorul de proiect:
 • vârsta minimă 18 ani
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în București sau Ilfov
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice, întreprinderi sociale sau societate cu caracter comercial
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii

 • Proiecte care produc rezultate concrete – fie ele materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile). Un proiect cu rezultate concrete vizibile/materiale poate fi amenajarea unei grădini sau păduri urbane deschise publicului larg; de asemenea, un proiect cu rezultate concrete nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile poate fi reprezentat de organizarea unor serii de întâlniri/ateliere despre conștientizarea importanței protejării mediului, gestionarea eficientă a deșeurilor menajere, economisirea apei și a energiei etc.
 • Proiecte relevante pentru comunitatea din București sau Ilfov, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului IKEA pentru Mediul Urban
 • Idei de proiecte/proiecte care se încadrează în cel puțin una din ariile de interes ale fondului: a. Impact pozitiv asupra mediului natural și/sau b. Servicii ecosistemice și conservarea biodiversității
 • Proiecte care găsesc și implementează soluții pe termen mediu și lung pentru îmbunătățirea traiului în mediul urban având ca arii centrale protejarea mediului și consumul responsabil al resurselor. Aceste proiecte au scopul de a produce rezultate concrete în diferitele comunități din București sau Ilfov.
 • Proiecte care creează oportunități și pârghii de informare cu privire la protejarea mediului în zonele urbane, oferind locuitorilor mijloacele și cunoștințele de a deveni la rândul lor ambasadori care vor asigura buna implementare a schimbărilor în comunitățile de care aparțin.
 • Proiecte și inițiative care sunt ușor transferabile, repetabile și versatile, cu posibilitatea de a implica cât mai mulți din membrii comunității căreia i se adresează și care pot fi extinse la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.
 • Beneficiarii finali ai activităților propuse pentru primul an sunt localizați în Municipiul București sau în județul Ilfov. Proiectul poate avea și beneficiari din restul țării, dar numai ca extindere/replicare în anii doi și trei a activităților din primul an.
 • Pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitățile comunității căreia i se adresează.
 • Proiecte propuse de echipe care au capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea proiectului.
 • Proiecte realiste și bine justificate care includ un buget bine definit și descriu categoriile de cheltuieli și resurse necesare.
 • Costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea finanțării pe fiecare proiect în parte; definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat urmărind link-ul: Ghid aplicant_2017 (2)

SELECȚIE

Aplicațiile la Fond vor trece prin următoarele etape de selecție:

 1. Înscrierea ideii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator
 2. Preselecția ideilor de proiect în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București.
 3. Selecția ideilor de proiect realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de implicare socială, protejarea mediului. Membrii juriului sunt aleși din organizații non-guvernamentale și companii multinaționale, dar și din interiorul companiei finanțatoare, IKEA. Prin imparțialitatea lor, experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție conectat la realitatea diverselor comunități din Bucuresti si Ilfov.
 4. Ideile de proiect selectate vor fi invitate să înscrie varianta completa a proiectelor. Aplicanții vor avea la dispoziție timp pentru completarea integrală și trimiterea planului de activități și a bugetului – formular predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator
 5. Selecția proiectelor înscrise va fi realizată de către același juriu independent
 6. Organizarea de interviuri cu aplicanții de pe lista scurtă de proiecte jurizate și aprobate de către Juriu.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat urmărind link-ul: Ghid aplicant_2017 (2)

APLICĂ

TERMEN LIMITĂ: proiectele completate pe platforma disponibilă vor fi trimise în “evaluare” până cel târziu pe 13 martie, ora 23:59. Doar acestea vor fi luate în considerare în această a 2-a etapă.

Ghidul aplicantului poate fi descărcat urmărind link-ul: Ghid aplicant_2017 (2)

C. Înscrierea proiect integral pe platformă

Pentru a putea înscrie un proiect veți folosi același cont de utilizator deja creat pe platforma: http://www.ikea.fundatiacomunitarabucuresti.ro

ATENȚIE! Deoarece sistemul deloghează orice utilizator după 15 minute, vă rugăm să vă salvați periodic proiectul la care lucrați, altfel riscați să pierdeți toată informația pe care ați completat-o în ultimul sfert de oră.

Când începeți să scrieți un proiect și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau sunteți delogat de sistem, veți regăsi proiectul la care lucrați, după relogare, dând clic pe butonul “Proiecte”, din dreapta ecranului. Proiectul îl veți putea alege din lista de proiecte la care lucrați, în funcție de titlul proiectului.

Proiectele care sunt încă în lucru au statusul “de scris”; acestea pot fi editate dând clic pe butonul “Editează”. Atâta timp cât statusul este “de scris” proiectul poate încă fi modificat, completat și editat.

NU uitați să salvați periodic proiectul; sistemul vă va deloga automat după 15 minute!

Pentru  a trimite un proiect în “evaluare” (!ATENȚIE! până cel târziu la 13 martie 2017 ora 23:59) apăsați pe butonul “Trimite”. O dată trimis în evaluare, proiectul nu mai poate fi modificat; acesta poate doar să fie vizualizat.

Completarea proiectului pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere (cu spații) menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 13 martie 2017, ora 23:59.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului integral

Înainte de a finaliza completarea proiectului și de a-l trimite în “evaluare” asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva Materiale auxiliare 2017_runda 2_proiecte complete.

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:

 • modelul de buget – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • modelul de activități – acest tabel trebuie completat cu activitățile detaliate din cadrul proiectului și calendarul de desfășurare aferent; tabelul trebuie și el încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • un buget exemplu – am pregătit un buget completat pentru a clarifica cum anume se poate completa tabelul cu situația financiară

Ghidul aplicantului poate fi descărcat urmărind link-ul: Ghid aplicant_2017 (2)

**********************

A. Etapele depunerii unei idei de proiect:

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să:

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând: http://www.ikea.fundatiacomunitarabucuresti.ro 
 2. Pentru a vă crea cont, dați clic pe butonul din dreapta “Intră în cont”, după care clic pe “Înregistrați-vă”
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale
 4. Pentru a intra în cont, dați clic pe butonul “Intră în cont” și completați câmpurile cu email-ul și parola

Înscrierea ideii de proiect pe platformă

Pentru a putea înscrie o idee de proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

ATENȚIE! Deoarece sistemul deloghează orice utilizator după 15 minute, vă rugăm să vă salvați periodic ideea de proiect la care lucrați, altfel riscați să pierdeți toată informația pe care ați completat-o în ultimul sfert de oră.

Când începeți să scrieți o idee de proiect și o salvați, dacă ieșiți din cont sau sunteți delogat de sistem, veți regăsi ideea de proiect la care lucrați, după relogare, dând clic pe butonul “Proiecte”, din dreapta ecranului. Ideea de proiect o veți putea alege din lista de proiecte la care lucrați, în funcție de titlul ei.

Ideile de proiectele care sunt încă în lucru au statusul “de scris”; acestea pot fi editate dând clic pe butonul “Editează”. Atâta timp cât statusul este “de scris” ideea de proiect poate încă fi modificată, completată și editată.

NU uitați să salvați periodic ideea de proiect; sistemul vă va deloga automat după 15 minute!

Pentru  a trimite o idee de proiect în “evaluare” (ATENȚIE! până cel târziu la 31 ianuarie ora 23:59) apăsați pe butonul “Trimite”. O dată trimisă în evaluare, ideea de proiect nu mai poate fi modificată; aceasta poate doar să fie vizualizată.

Completarea ideii de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 31 ianuarie 2017, ora 23:59.

B. Invitație continuare proces de selecție

Ideile de proiect eligibile și selectate pentru Fondul IKEA vor fi invitate să elaboreze proiectul – activități, calendar, buget etc. Pentru aceasta, vor avea timp la dispoziție până cel târziu la 13 martie 2017, de la momentul anunțului oficial.

 

JURIU

Dana Dobrescu – Communication Manager at Unilever South Central Europe & Media Relations Manager CEE. Dana a dezvoltat și implementat, în ultimii șase ani, strategia de comunicare corporativă și activitățile de public affairs, comunicând activitățile desfășurate sub umbrela sustenabilității, ca parte a strategiei de business.

Are experiență în domeniul comunicării corporative și a făcut parte din echipele de comunicare ale companiilor UPC România, Roșia Montană Gold Corporation, Nuxeo România. De asemenea, a pus bazele departamentului Corporate Communications în cadrul L’Oreal România și a inițiat activitățile de Consumer Advisory.

Diana Culescu – Asociația Peisagiștilor din România

Diana Culescu este peisagist cu peste 10 ani de experiență, principala preocupare profesională fiind reprezentată de spațiului public urban. Sprijină continuu dezvoltarea domeniului în care activeză atât prin implicarea în demersurile generate de Asociația Peisagiștilor din România cât și prin susținerea altor inițiative care vizează îmbunătățirea calității vieții în mediul urban și conștientizarea publicului larg cu privire la problematicile referitoare la peisaj și mediu.

A acceptat  invitația de a face parte din juriul Fondului IKEA pentru Mediul Urban deoarece crede cu tărie că încurajarea inițiativelor locale reprezintă un mijloc sustenabil pentru generarea unui spațiu urban de calitate precum și pentru dezvoltarea unor comunități viabile și conștiente de rolul pe care îl au în protejarea mediului înconjurător.

Florin Stoican, Manager Sustenabilitate & Conformitate,  IRI Forest Management

Geolog de profesie, Florin Stoican este, din 2003, membru fondator, presedinte si coordonator de proiecte in cadrul Asociatiei Kogayon, ONG de protectie a mediului care a infiintat Parcul National Buila-Vanturarita in a carui administrare este implicata. Este si presedintele Asociatiei Parcul Natural Vacaresti, coordonand echipa care a intocmit studiul de fundamentare stiintifica pentru prima arie naturala protejata a Bucurestiului.

In cei peste 10 ani de actictivitate a coordonat peste 20 proiecte in domeniile: managementul ariilor naturale protejate, conservarea geodiversitatii si biodiversitatii, educatie ecologica, ecoturism,promovare, informare si consitientizare vis-a-vis de probemele de mediu.

Din iunie 2015 este manager de sustenabilitate si conformitate la IRI Forest Management, firma membra a grupului IKEA care se ocupa cu administrarea padurilor detinute de grup in Romania, in perioada 2011-2015 a facut parte din echipa de sustenabilitate a IKEA Trading Area Europa de Sud-Est, intre 2006 si 2011 a fost angajat al Administratiei Parcului National Buila-Vanturarita, iar in 2004-2006 specialist tehnic in cadrul unui proiect al Bancii Mondiale din domeniul refacerii mediului post-minerit.

Mircea Ilie Sustainability Leader, IKEA România 

Mircea Ilie are o experiență de peste 13 ani în proiecte de mediu și sociale, lucrând ca voluntar, manager, consultant sau trainer.

În 2006 devine co-fondator al ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă, în cadrul căreia se implică în proiecte de împăduriri pe terenuri agricole degradate, educație și conștientizare de mediu, eficiență energetică și energie regenerabilă,  antreprenoriat social, reciclare, reducere a impactului de mediu și a amprentei ecologice. Între 2011 și 2014 a activat în Comitetul de Reprezentare al Coaliției pentru Mediu din România, o rețea națională de ONGuri de mediu.

Din 2012 lucrează ca Sustainability Leader în IKEA România, cu responsabilități pe toate componentele sustenabilității unui retailer multinațional: sustenabilitate internă și consum eficient al resurselor, implicare în comunitate, educație, implicarea angajaților, produse și servicii sustenabile pentru clienți.

Inginer al Facultății de Calculatoare a Universității Politehnica București, Mircea este specializat și în Ecologie Sistemică și Sustenabilitate, în urma Masterului absolvit la Universitatea București.

Oana Bitan – Ofițer în domeniile Administrativ și Financiar la Ambasada Suediei

Absolventă a Academiei de Studii Economice București , specializarea finanțe și a unui  master în finanțe și investiții, precum și a unei specializări în management profesional la Open University. Are o experiență profesională de peste 10 ani în management financiar, dar și în marketing și organizare evenimente.

„Cred că un gest frumos poate însemna mult pentru cei mai puțin favorizați și de aceea m-am implicat în diverse acțiuni de voluntariat. Mă bucur că am oportunitatea de a face parte din juriul „Fondul IKEA pentru Mediul Urban” pentru că sunt preocupată de problemele actuale de mediu și cred că toți trebuie să ne implicăm în salvarea mediului pentru ca generațiile viitoare să poată avea o “planeta albastra”.

Vera Marin, președinte, Asociația pentru Tranziție Urbană

Vera Marin este arhitect cu specializare în dezvoltare urbană integrată și management de proiect, cadru didactic la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti din 2000, preşedinta Asociaţiei pentru Tranziţie Urbană din 2001, și vicepreședintele Asociației de-a Arhitectură din 2013.

A coordonat numeroase proiecte de cercetare aplicată, dar și proiecte culturale, de educație, de dezvoltare comunitară în relație cu spațiul. Subiectele preferate sunt legate de regenerarea urbană în centre istorice, de spații publice în marile ansambluri de locuințe colective, dar și de bună guvernanța și planificare participativă.

Theodor Nica, Manager Comunicare si Design Interior, IKEA România

Theodor Nica coordonează departamentul de Comunicare si Design Interior (Communication and Interior Design) din cadrul companiei IKEA Romania si este responsabil de calitatea procesului de execuție specific mediilor de comunicare din magazinul IKEA.

Face parte din juriul Fondului IKEA pentru Mediul Urban deoarece este conștient de importanta reactivării spiritului de comunitate al locuitorilor din Bucuresti si își dorește sa facă ceva in acest sens.

CALENDAR

Calendarul fondului – anul I

Concursul lansat în ianuarie 2017 se va desfășura conform acestui calendar:

 • Lansarea concursului : 10 ianuarie 2017
 • Închiderea perioadei de înscriere a ideilor de proiect: 31 ianuarie 2017
 • Selecția ideilor de proiect eligibile: 20 februarie 2017
 • Invitație oficială de scriere de proiecte integrale: 21 februarie 2017
 • Perioada scriere propuneri proiecte integrale: până la 13 martie 2017
 • Perioada selecție proiecte: până la 16 aprilie 2017
 • Interviuri: 18-20 aprilie 2017
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: până la final de aprilie 2017
 • Finanțarea și semnarea contractelor: aprilie/început mai 2017
 • Întâlnire / training de pregătire pentru proiectele câștigătoare: până la final de aprilie 2017
 • Perioadă pregătire implementare: până la 12 mai 2017
 • Implementarea proiectelor: 15 mai  – 22 decembrie 2017
 • Raportare finală: până la 13 ianuarie 2018
 • Negocieri și recontractare an II finanțare: până la 28 februarie 2018

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul: fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-ikea-pentru-mediul-urban

 

PROIECTE FINANŢATE

Fondul IKEA pentru Mediul Urban va finanța între trei și cinci proiecte. Anunțarea proiectelor câștigătoare se va face până la final de aprilie 2017.

Ideile de proiecte care trec în etapa a 2-a de jurizare sunt anunțate aici .

 

CONTACT

Fundația Comunitară București
Intrarea Dumitru Lemnea nr. 1, et. 3, ap.7 sector 1, Bucuresti

Pentru întrebări legate de aplicație, o poți contacta pe
Miruna NICHITA, Coordonator de proiect
miruna[at]fundatiacomunitarabucuresti.ro
0745.147.259