PLATFORMA DE MEDIU PENTRU BUCUREȘTI

Fundația Comunitară București deschide a doua rundă de finanțare în cadrul Platformei de Mediu pentru București, pentru proiecte din două arii: zone naturale urbane și spații verzi pentru comunități de cartier.

Conform Raportului de cercetare privind starea mediului în București, publicat de Fundația Comunitară București la începutul anului, în Capitală sunt mai multe autoturisme (1.838.869 în 2020) decât copaci (1.717.339 în 2011). Bucureștiul devine un oraș sufocat de lipsa de verdeață și deconectat de la natură, ceea ce contribuie la poluare, stres, creșterea temperaturii prin fenomenul insulei de căldură, spațiu restrâns pentru recreere și sport. Bucureștiul are puține spații verzi, neîngrijite și adesea inaccesibile public, sub limita de 26 m2/locuitor, impusă de cerinţa Uniunii Europene transpusă în OUG nr. 114/2007, ceea ce afectează calitatea vieții. Zonele periferice ale orașului, inclusiv cele unde sunt proiecte rezidențiale noi, au o accesibilitate foarte redusă la spații verzi. 80% din locuințele rezidențiale construite după 2015 nu au în vecinătate un parc

Prezenta rundă de finanțare are o valoare totală de 500.000 de lei și va finanța între trei și cinci proiecte: un proiect de 250.000 de lei din Aria I – Zone naturale urbane, și între două și patru proiecte din Aria II – Spații verzi pentru comunități de cartier, în valoare totală de 250.000 de lei.

Aplicațiile pot fi depuse online până la 31 august 2022 11 septembrie 2022, ora 18:00. Proiectele vor fi selectate cu ajutorul unui juriu format din persoane cu expertize conexe în domeniu și vor fi anunțate pe 4 octombrie 2022. Perioada de implementare este octombrie 2022 – septembrie 2023. Pe baza rezultatelor obținute și a fondurilor disponibile, platforma de mediu pentru București își propune să susțină continuarea proiectelor și după runda curentă de finanțare.

Calendarul complet, criteriile de eligibilitate, procesul de selecție, formularele de aplicație și exemple de proiecte care pot aplica sunt disponibile pe site-ul programului.

Acest apel de proiecte face parte dintr-un program mai amplu, o platformă de mediu pentru București, care va fi derulat în următorii ani de Fundația Comunitară București, împreună cu ING Bank România. 

Nicio organizație, companie sau instituție, oricât ar fi de puternică sau inovatoare, nu poate spera să obțină un impact cu privire la mediul din București de una singură. Ne propunem să creștem o platformă incluzivă, care să aducă împreună cele mai importante voci din domeniu, să coopereze pentru o viziune funcțională a unui București verde. 

***

Pentru detalii legate de program și de procesul de aplicație, vă rugăm contactați:

Ana MIRCIOAGĂ
ana.mircioaga[at]fundatiacomunitarabucuresti.ro
0730 179 997

DATE PROGRAM
Parteneri
ING Bank Romania, FAN Courier
Perioada
iulie 2022 - septembrie 2023
Buget
500.000 lei
Domeniu
Zone naturale urbane, Spații verzi pentru comunități de cartier
Cifre de proiect
Proiecte ce vor fi finanțate
3 -5

Bugetul fondului
500.000 lei

Membri juriu
5

Luni de implementare
12

Granturi
Ediţia Organizaţia Proiectul Suma

2021

Asociația Parcul Natural Văcărești

Traversăm prin verde

101.000

2021

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

Rețeaua aerlive.ro – informare și acțiune pentru aer curat

100.000

2021

Asociația CSR Nest

Verde citadin

99.997
Sumele sunt exprimate in Euro. TOTAL300.997