15 organizații care sprijină comunitățile vulnerabile au participat la un program de învățare și adaptare la criză, cu susținerea financiară a Global Challenges Local Solutions
Postat March 30, 2021
Foto: Organizația Națiunilor Unite

Colaborarea cu The Maastricht School of Management Romania (MSM) și Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), prin care programul Strategic Actions in Crisis a fost adaptat la nevoile mediului ONG, a continuat cu o nouă ediție, dedicată organizațiilor care lucrează cu comunități vulnerabile.

Ediția a beneficiat de susținerea financiară a C.S. Mott Foundation, sub programul Global Challenges Local Solutions, dezvoltat de  Academy for the Development of Philantrophy in Poland. Participanții la program au fost aleși din rândul organizațiilor finanțate în cadrul Fondului de Urgență, desfășurat în primele luni de pandemie ale anului trecut, din dorința de a-i susține în continuare, de data aceasta cu însușirea de noi abilități și cunoștințe. 

La program au participat 15 organizații: Ajungem Mari,  Asociația A.L.E.G, Asociația Autism Voce, Asociația Carusel, Asociația Dream Project, Asociația Hercules, Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială (AMAis), Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative, Asociația Pe Stop, Asociația Reality Check, Asociația Sprijinirii Integrării Sociale, Asociația Touched Romania, Fundația FARA,  Fundația Motivation Romania, Policy Center for Roma and Minorities.

Programul s-a desfășurat de-a lungul a cinci luni (noiembrie 2020 – martie 2021), cuprinzând patru weekend-uri de ateliere, două sesiuni Open Space, precum și alte două sesiuni: de deschidere și cunoaștere, respectiv încheiere a programului.

Cele patru weekend-uri de ateliere, care au reprezentat baza programului, au avut temele:

  • Echipe și echipe antifragile – atelier facilitat de Cosmin Alexandru, Partner – Wanted Transformation & Co-founder and Dean – The Entrepreneurship Academy
  • Gândire critică și luarea deciziilor – atelier facilitat de Radu Atanasiu, Partner & Lecturer, MSM
  • Strategii de creștere și strategii de criză – atelier facilitat de Sergiu Neguț, Founding Partner & Associate Dean, MSM
  • Fundraising – atelier facilitat de Mădălina Marcu, director dezvoltare resurse, Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) 

Pentru că organizațiile participante lucrează direct cu persoane vulnerabile, au fost invitate să reflecteze asupra Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SDGs/ ODD), setate de Consiliul General al UN, și a felului în care munca lor contribuie la îndeplinirea acestor obiective. 

Țintele Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă la care contribuie și organizațiile participante prin munca pe care o fac sunt:

1.5. Până în 2030, crearea rezilienței celor săraci și aflați în situații vulnerabile și reducerea expunerii și vulnerabilității acestora la evenimente extreme legate de climă și alte șocuri și dezastre economice, sociale și de mediu.

2.1 Până în 2030, eradicarea foametei și asigurarea accesului tuturor, în special al celor săraci și în situații vulnerabile, inclusiv sugari, la produse alimentare sigure, nutritive și suficiente pe tot parcursul anului.

3.4 Până în 2030, reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de boli netransmisibile prin prevenire, tratare și promovarea sănătății mintale și a bunăstării.

3.7. Până în 2030, asigurarea accesului universal la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, inclusiv pentru planificarea familială, informare și educare, și integrarea sănătății reproductive în strategiile și programele naționale. 

4.1 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții absolvă învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și eficiente pe planul învățării.

4.2 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toti băieții au acces la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și educația preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar.

5.2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare.

5.6. Asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și a drepturilor reproductive, în conformitate cu prevederile Programului de acțiuni al Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare și ale Platformei de acțiune de la Beijing și a documentelor finale ale conferințelor de revizuire ale acestora.

10.2 Până în 2030, abilitarea și promovarea incluziunii sociale, economice și politice a tuturor, indiferent de vârstă, sex, dizabilitate, rasă, etnie, origine, religie sau statut economic sau de altă natură.

De-a lungul programului, participanții au acumulat cunoștințe și instrumente utile, cu care s-au întors către echipele și beneficiarii lor.

“Cele mai importante cinci lucruri/ idei  cu care rămân după acest program sunt: discursul argumentativ, analiza pre-mortem, planul de fundraising, business canvas model și sesiunile de self reflection.“  – Luciana Lăzărescu, Asociația “Sprijinirea Integrării Sociale”

“După terminarea  acestui program, am organizat un curs pentru colegii mei, în care le-am vorbit despre ce am învățat. Tot inspirată de program, sunt momentan în construirea unei echipe de fundraising și îmi doresc să aloc timp pentru construirea unei baze de date a organizației.” – Natașa Ungureanu, Asociația Touched Romania

Sunt foarte recunoscătoare, a fost unul dintre cele mai bune programe de formare la care am participat în România.  – Camelia Proca, Asociația A.L.E.G

Între organizațiile participante s-au creat sinergii și noi parteneriate. În toamna acestui an ne vom reîntâlni cu participanții pentru a analiza în ce măsură le-a fost de ajutor programul pe termen mai lung. 

 

 

CATEGORIE
FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI
CITEȘTE MAI DEPARTE: