Fundația Comunitară București deschide Fondul de Urgență ÎMPREUNĂ
Postat March 4, 2022
Foto: Fundația Comunitară București

RO

Fundația Comunitară București, în coordonare cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, lansează Fondul de Urgență ”Împreună”. Susținem nevoile urgente ale refugiaților din Ucraina care ajung în București

4 martie 2022: Fundația Comunitară București lansează Fondul de Urgență ”Împreună”, pentru susținerea nevoilor urgente ale refugiaților din Ucraina care ajung în București. O primă nevoie urgentă este susținerea costurilor de transport pentru refugiații care vor să plece din centrele Direcției Generale de Asistență Socială (DGASMB) și nu au mijloace s-o facă.

Bucureștiul este un spațiu de tranzit și de azil pentru mulți refugiați care părăsesc Ucraina din calea războiului. În primele șapte zile de la declanșarea conflictului, mii de persoane au tranzitat orașul. Pentru moment, marea majoritate a celor care ajung aici pleacă mai departe imediat sau au nevoie de susținere pentru câteva zile, în care rezolvă probleme administrative. Totuși, este de așteptat că Bucureștiul va deveni destinație pentru cei care solicită azil și intenționează să rămână în România pentru mai mult timp, pentru oportunitățile de muncă și educație pe care le oferă.

Pentru a susține în mod eficient și rapid nevoile în schimbare ale refugiaților din București,
Fundația Comunitară București desfășoară Fondul de Urgență ÎMPREUNĂ, în coordonare cu
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB).

Fondul este unul flexibil, construit pentru a acoperi finanțări pentru o gamă extinsă de servicii, de la transport de persoane și dotarea adăposturilor, până la integrare, servicii educaționale sau consiliere psihologică pentru cei care vor solicita azil și vor dori să facă din București acasă.
Prioritățile și finanțările vor fi stabilite săptămânal, în funcție de sumele strânse, de un juriu format din reprezentanți ai Fundației Comunitare București, DGASMB și un specialist independent.

În perioada imediat următoare, donațiile vor fi direcționate pentru transportul eficient și demn al refugiaților în afara țării, pentru evitarea aglomerării adăposturilor. Toate detaliile despre Fond și cum sunt cheltuiți banii sunt disponibile pe pagina proprie: https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/2022/03/17/fondul-de-urgenta-impreuna-razom/

CUM TE POȚI IMPLICA?

  • Poți dona orice sumă de bani simplu, la acest link: https://mpy.ro/wr15n9er
  •  Sau prin transfer în contul de mai jos: IBAN RO12BACX0000000686330003 (Unicredit Bank) CIF: 29472532 Fundația Comunitară București
  • Dacă ai o firmă, scrie-ne la office@fundatiacomunitarabucuresti.ro și noi îți trimitem imediat un contract de sponsorizare, pentru ca suma să fie deductibilă prin impozitul pe profit

Fundația Comunitară București nu reține niciun procent din donațiile din această campanie.
Singurele costuri acoperite sunt cele de procesare a plăților cu cardul, sub 1% din sumele strânse. Fundația urmează să comunice săptămânal nevoile cele mai urgente, sumele strânse și cele alocate.

”De 10 ani construim și susținem comunități care să facă din București un oraș în care să ne simțim acasă. De 3 ani construim rețele de suport în caz de dezastre, prin programul Bucureștiul Pregătit. Iată că acum Bucureștiul are nevoie să fie pregătit pentru orice – chiar și pentru un val de refugiați, cu o amploare și nevoi pe care încă nu le putem estima, dar despre care știm că vor fi importante. Prin Fondul de Urgență ÎMPREUNĂ, construim un București incluziv, al comunității unite prin solidaritate.” Alina Kasprovschi, director executiv Fundația Comunitară București.

În perioada aprilie-mai 2020, la începutul pandemiei COVID-19, fundația a gestionat Fondul de
Urgență pentru Comunități Vulnerabile, în parteneriat cu ING Bank România. Fondul a strâns
peste 175.000 de euro din donațiile băncii și ale peste 5.000 dintre clienții săi și a susținut 46 de proiecte de ajutorare. Fondul de Urgență a susținut 10.824 de persoane vulnerabile, cu 5.559 de pachete cu alimente, 3.122 pachete cu produse de igienă și de curățenie și 508 pachete cu medicamente.

Despre Fundația Comunitară București
Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de donație, fonduri de finanțare sau incubatoare de idei pentru oraș. În 10 ani, a finanțat peste 600 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu 3 milioane de euro. Fundaţia Comunitară Bucureşti este parte dintr-o mişcare internaţională, alături de alte 18 fundaţii comunitare din țară și peste 2000 în lume. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.

Contact
Cristina Văileanu
Grants manager, Fundația Comunitară București
Coordonator Fond de Urgență ÎMPREUNĂ
cristina@fundatiacomunitarabucuresti.ro
0723 689 658

Mihaela Gălie
Manager de comunicare, Fundația Comunitară București
mihaela@fundatiacomunitarabucuresti.ro
0753 818 646

 

***

EN

Bucharest Community Foundation, in coordination with the General Direction of Social Services in Bucharest, launches The “Together” Emergency Fund. We support urgent needs of the Ukrainian refugees reaching Bucharest . The first urgent need is the financial support of train, bus or plane tickets. 

Bucharest is a space for transit and asylum for many refugees leaving Ukraine from the warzone. In the first seven days after the conflict, thousands of people transited the city. For the moment, the vast majority of those reaching here leave immediately further West or need support for a couple of days for passport clearance. However, it is to be expected that Bucharest will become a destination for asylum seekers and intending to stay in Romania for longer, for the work and educational opportunities it offers.

In order to rapidly and efficiently support the changing needs of the refugees in Bucharest, Bucharest Community Foundation, in coordination with the General Direction for Social Services in Bucharest, have launched the “Together” Emergency Fund.

This is a flexible fund, built to offer grants for an extended range of services, from people transport to setting up shelters, integration, educational services for those seeking asylum, who will want to make Bucharest home for a while. The priorities and grants will be determined on a weekly basis, based on the funds raised, by a jury of representatives of the Foundation, the Direction and an independent expert.

In the immediate future, donations will be directed towards the effective and dignified transportation of the refugees abroad, in order to prevent the crowding of shelters managed by the General Direction of Social Services in Bucharest. All the details about on how the money are spent are available here: https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/2022/03/17/fondul-de-urgenta-impreuna-razom/

How can you get involved?

  • You can donate any amount to this link: https://mpy.ro/wr15n9er
  • Or transfer any amount in the RON account: IBAN RO12BACX0000000686330003 (Unicredit Bank) CIF: 29472532 Fundația Comunitară București
  • If you have a company, write to us at office@fundatiacomunitarabucuresti.ro and we will send you a sponsorship contract, so that the donation is deductible

Bucharest Community Foundation does not retain a percentage of the donations in this campaign. The only costs covered are card payment processing costs, less than 1% of the amounts raised. The foundation will communicate on a weekly basis the most urgent needs, the amounts raised and allocated.

” For ten years, we have been building and supporting communities that make Bucharest a city where we feel at home. For 3 years, we have been building support networks in case of disaster through Bucharest Prepared. Now Bucharest needs to be prepared for anything – even a wave of refugees, with a magnitude and needs that we cannot estimate yet, but we know will be important. Through the “Together” Emergency Fund, we build an inclusive Bucharest, of communities united by solidarity”, Alina Kasprovschi, Executive Director, Bucharest Community Foundation.

In April-May 2020, at the beginning of the COVID-19 pandemic, the foundation managed the Emergency Fund for Vulnerable Communities, in partnership with ING Bank Romania. The fund raised over 175,000 EUR in bank and 5,000 of the bank’s customers’ donations, and supported 46 projects. The emergency fund supported 10,824 vulnerable people, with 5,559 food packages, 3,122 hygiene packages and 508 medicine packages.

About Bucharest Community Foundation

The foundation puts together donors, NGOs and community groups, in order to develop communities where we feel at home. It builds donation mechanisms, grant-making funds and idea incubators for the city. In ten years, it offered more than 600 grants and scholarships with over 3 million EUR. Bucharest Community Foundation is part of an international movement, with other 18 CFs in Romania and over 2,000 worldwide.

Contact

Cristina Văileanu

Grants manager, Fundația Comunitară București

Coordinator “Together” Emergency Fund

cristina@fundatiacomunitarabucuresti.ro
0723 689 658

Mihaela Gălie

Communication Manager, Fundația Comunitară București

mihaela@fundatiacomunitarabucuresti.ro

0753 818 646

CATEGORIE
FONDUL DE URGENȚĂ ÎMPREUNĂ (RAZOM)
CITEȘTE MAI DEPARTE: