Fondul IKEA pentru egalitate de gen și-a propus să susțină financiar între 2 și 3 proiecte in comunitățile din București și Ilfov, care stimulează independența economică a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate și promovează parteneriatul de gen pe trei direcții:

 1. creșterea independenței economice a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate pentru a le ajuta să iasă din aceste situații;
 2. educație pentru parteneriatul de gen, cu accent pe viața privată;
 3. intervenții comunitare pentru transformarea rolurilor de gen tradiționale și sprijin pentru femeile aflate în situații de vulnerabilitate.

 

Proiectele sunt finanțate în primul an cu suma totală de 210.150 de lei. Pe baza rezultatelor obținute, proiectele pot fi susținute trei ani, cu bugete similare în fiecare an, în valoare totală de 630.450  lei.

 

Termenul linită până la care s-au putut depune aplicații a fost 20 ianuarie 2019, orele 23:59

DESPRE NOI

Raportul Comisiei Europene privind egalitatea de șanse între femei și bărbați de anul acesta, precum și Indicele Egalității de Gen 2017, realizat de Institutul European pentru Egalitate de Gen, arată că arată că deși au existe progrese în domeniu, acestea sunt insuficiente, ba chiar au stagnat în anumite domenii: în Uniunea Europeană, femeile continuă să-și asume cea mai mare parte a responsabilităților de îngrijire în cadrul familiei și violența împotriva femeilor rămâne o problemă. 

Conform Indicelui Egalității de Gen actualizat în 2017, România se află pe locul 25 din 28, în cadrul Uniunii Europene, în ceea ce privește egalitatea de gen, în cădere cu un loc față de 2015.

Indicele analizează situația femeilor și bărbaților în 6 domenii sociale: piața muncii, resurse financiare, nivel de educație, sănătate, cum este folosit timpul, puterea de decizie. La acestea se adaugă și o analiză a modurilor în care femeile experimentează violența.

România a făcut progrese mici în domeniile educației și resurselor financiare, dar a regresat în ceea ce privește piața muncii, iar cele mai mari diferențe sunt în domeniul puterii de decizie și al modului în care este folosit timpul de către femei și bărbați.

Cu toate acestea, diferențele sunt și mai mari pentru femeile aflate în situații de vulnerabilitate. Sărăcia afectează femeile în mod disproporționat, în mod special femeile de etnie romă, femeile care conduc familii monoparentale sau femeile de peste 65 de ani. De asemenea, un număr semnificativ de femei tinere nu au un loc de muncă și nici nu urmează un program de educație sau formare  profesională.

În acest context, Fondul IKEA pentru Egalitate de gen susține inițiative care stimulează independența economică a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate și promovează parteneriatul de gen, cu impact în comunitățile din București și Ilfov. Acest obiectiv este în acord cu zonele de implicare în comunitate IKEA, în acest caz, susținerea drepturilor omului, educație și conștientizare. Finanțările acordate vor viza organizații, grupuri de inițiativă sau întreprinderi sociale care construiesc proiecte pe termen mediu și lung, cu impact direct în îmbunătățirea calității vieții femeilor și bărbaților din București și Ilfov.

 

Arii de interes pentru Fondul IKEA pentru Egalitate de gen:

 1. Creșterea independenței economice a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate pentru a le ajuta să iasă din aceste situații.

Pentru că sărăcia și discriminarea afectează femeile în mod disproporționat. Pentru că femeile aflate în situații de vulnerabilitate adesea nu reușesc să intre/rămână pe piața muncii, sau accesează locuri de muncă nesigure, prost-plătite, care nu le asigură plata tuturor contribuțiilor sociale. Pentru că rolurile de gen tradiționale, încă preponderente la nivelul societății, prin care munca domestică și munca de îngrijire a copiilor este treaba femeilor, limitează accesul femeilor la resurse economice și le limitează participarea la modul în care se construiesc politicile economice și sociale.

 1. Educație pentru parteneriatul de gen, cu accent pe viața privată

Pentru că stereotipurile și rolurile tradiționale de gen sunt încă foarte prezente și conduc la o limitare a dezvoltării personale, atât a fetelor cât și a băieților, asociindu-le implicit anumite caracteristici dezirabile, în funcție de apartenența la gen. Pentru că munca domestică este încă o activitate preponderent feminină și timpul petrecut de femei cu activități de îngrijire a casei și copiilor le împiedică să se implice în alt tip de activități (civice, politice, de recreere, educaționale, etc). Pentru că egalitatea începe de acasă.

 1. Intervenții comunitare pentru transformarea rolurilor de gen tradiționale și sprijin pentru femeile aflate în situații de vulnerabilitate.

Pentru că mai ales femeile aflate în situații de vulnerabilitate nu au suficient acces la informație, resurse și sprijin care să le ajute să-și rezolve probleme punctuale de natură juridică, administrativă, medicală etc, ceea ce le menține pe termen lung într-o zonă de marginalizare, din care nu pot accesa nici măcar serviciile publice disponibile. Pentru că mai ales femeile nu sunt implicate în decizii care le privesc, iar femeile  aflate în situații de vulnerabilitate rar decid asupra propriei vieți și nu-și pot face vocea auzită la nivelul comunității din care provin.

 

Pe termen mediu și lung, inițiativele ar trebui să aibă ca obiectiv și crearea de sinergii și colaborări în cadrul comunităților locale, creând oportunități și pârghii de informare și educare care să asigure cele mai bune premise pentru ca schimbările vizate să aibă loc.

 

Căutăm proiecte și inițiative care sunt relativ ușor transferabile și repetabile, cu posibilitatea de a fi crescute la o scară mai mare pentru mai mult impact. Pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitățile comunității căreia i se adresează.

 

Fără a fi criterii eliminatorii, următoarele elemente vor cântări suplimentar în cadrul jurizării:

 • Proiecte care propun soluții pe termen mediu și lung, cu un plan de implementare bine structurat pentru o perioadă de 2-3 ani;
 • Proiecte care adresează situația femeilor aflate în situații de vulnerabilitate sau implică activ bărbații și tinerii în inițiativele gândite, acolo unde este cazul;
 • Proiecte care au rezultate concrete, fie ele materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile;
 • Proiecte propuse de echipe care au capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea proiectului;
 • Proiecte realiste și bine justificate care includ un buget bine definit și descriu categoriile de cheltuieli și resurse necesare;
 • Costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea finanțării pentru fiecare proiect în parte; definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților.

 

FINANȚARE

Fondul IKEA pentru Egalitate de Gen are o valoare totală de 210.150 de lei (45.000 euro) pentru primul an de finanțare și estimează că va finanța două sau trei proiecte. Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților. Finanțarea se dorește a continua pentru 3 ani de activități în total. Proiectele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, urmând ca în baza rezultatelor obținute să se renegocieze și resemneze următoarele contracte de finanțare.

 

Finanțările sunt oferite de compania IKEA România

IKEA este o companie de retail mobilier și decorațiuni, de origine suedeză, fondată în 1943 de Ingvar Kamprad. Marca IKEA a fost înregistrată în 1943, în Suedia. Majusculele din denumirea IKEA provin din inițialele numelui fondatorului: Ingvar Kamprad, numelui fermei unde a crescut: Elmtaryd, şi numelui satului în care se găsea ferma: Agunnaryd. În august 2015, IKEA Group deținea 380 de magazine în 47 de țări sau teritorii, dintre care 47 de magazine erau francize deținute de alte companii decât IKEA Group.

Magazinul IKEA din Zona Comercială Băneasa a fost al 253-lea deschis în a 35-a țară, pe 21 martie 2007. Până în luna martie 2010 a fost operat în sistem de franciză locală, iar după aceea IKEA România a devenit parte din IKEA Group. Detalii pe http://www.IKEA.ro.

 

Viziunea IKEA

Să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni.

 

Misiunea IKEA

Să oferim o gamă largă de produse de mobilier, accesorii și decorațiuni pentru casă – funcționale și cu un design de calitate, la prețuri atât de scăzute încât cei mai mulți oameni să și le poată permite.

 

Fondul este gestionat de Fundația Comunitară București

Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de donație, fonduri de finanțare sau incubatoare de idei pentru oraș. În 7 ani, a finanțat peste 320 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu un milion de euro (4,69 milioane de RON). Fundația Comunitară București este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 15 fundații comunitare din țară.

CINE POATE APLICA

Pot aplica:

Echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică, sau organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, sau întreprinderi sociale, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București și/sau județul Ilfov.

Nu sunt eligibili a participa angajații IKEA Romania sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților IKEA Romania).

 

Criterii de eligibilitate

 • Formularul de înscriere proiect  – formular online pus la dispoziție de către Finanțator
 • completat în limba română
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

 

 • Coordonatorul de proiect:
 • vârsta minimă 18 ani
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în București sau Ilfov
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice sau societate cu caracter comercial, cu excepția întreprinderilor sociale
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției

 

 • Proiectul:
 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică
 • nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice
 • aduce un plus de valoare comunității locale, de identitate sau de interese în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții acestora
 • asigură participarea activă a grupului țintă vizat în implementarea proiectului
 • prevede un buget bine definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare
 • propune un plan de activități pe o perioadă de 2-3 ani
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în Municipiul București sau în județul Ilfov.

 

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii

 • Relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului IKEA pentru Egalitate de Gen)
 • Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate)
 • Coerență (obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate)
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse)
 • Capacitate (echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului)
 • Participativitate (comunitatea/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în implementarea unor activități ale proiectului)
 • Transferabilitate și scalabilitate (proiectul este ușor transferabil, repetabil și versatil, cu posibilitatea de a implica comunități mai numeroase sau mai extinse geografic)
 • Impact (proiectul propune soluții pe termen mediu, cu un plan de implementare bine definit pentru o perioadă de 2-3 ani)
 • Grup țintă (Vizează categorii de public țintă aflate în situații vulnerabile și există focus și pe implicarea bărbaților și tinerilor în activitățile proiectului).
SELECȚIE

Aplicațiile la Fond vor trece prin următoarele etape de selecție:

 1. Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator
 2. Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București.
 3. Selecția proiectelor realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de dezvoltare comunitară, implicare socială, jurnalism sensibil la gen, studii de gen.
 4. Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul consideră necesar.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

APLICĂ

Etapele depunerii unei propuneri de proiect

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să:

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând: http://www.ikeage.fundatiacomunitarabucuresti.ro/
 2. Pentru a vă crea cont, dați clic pe butonul din dreapta “Intră în cont”, după care clic pe “Înregistrați-vă”
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale
 4. Pentru a intra în cont, dați clic pe butonul “Intră în cont” și completați câmpurile cu email-ul și parola

 

Înscrierea proiectului pe platformă

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

ATENȚIE! Deoarece sistemul deloghează orice utilizator după 15 minute, vă rugăm să vă salvați periodic formularul de proiect la care lucrați, altfel riscați să pierdeți toată informația pe care ați completat-o în ultimul sfert de oră.

Când începeți să scrieți proiectul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau sunteți delogat de sistem, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după relogare, dând clic pe butonul “Proiecte”, din dreapta ecranului. Proiectul îl veți putea alege din lista de proiecte la care lucrați, în funcție de titlul lui.

Proiectele care sunt încă în lucru au statusul “de scris”; acestea pot fi editate dând clic pe butonul “Editează”. Atâta timp cât statusul este “de scris” proiectul poate încă fi modificat, completat și editat.

NU uitați să salvați periodic formularul de proiect; sistemul vă va deloga automat după 15 minute!

Pentru  a trimite un proiect în “evaluare” (ATENȚIE! până cel târziu la 20 ianuarie 2019, ora 23:59) apăsați pe butonul “Trimite”. O dată trimis în evaluare, proiectul nu mai poate fi modificată; acesta poate doar să fie vizualizat.

 

Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 20 ianuarie 2019, ora 23:59.

 

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare”.

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:

 • acest ghid al aplicantului în format pdf
 • formularul de aplicație în format word
 • modelul de buget în format excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • modelul de activități în format excel – acest tabel trebuie completat cu activitățile detaliate din cadrul proiectului și calendarul de desfășurare aferent; tabelul trebuie și el încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • Instrucțiuni de folosire a platformei de înregistrare a aplicațiilor în format pdf
JURIU

Ionela Băluță, decană, Facultatea de Științe Politice, Universitatea București

Ionela este profesoară universitară la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, specialistă în studii de gen (politicile egalității de șanse, reprezentarea politică a a femeilor, construcția genului ca element transversal al inegalităților și ierarhiilor socio-politice). În 2005 a obținut titlul de doctor în sociologie la Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) iar în 2017 a susținut teza de abilitare în științe politice cu tema ”Potențialul cognitiv al conceptului de gen în științele politice” (la Universitatea din București). A fondat primul master și primul centru de cercetare pe politicile egalității de șanse din cadrul Universității București.

 

Oana Preda, director executiv, Ce-Re – Centrul de Resurse pentru Participare Publică

Oana activează din anul 1996 în sectorul neguvernamental, iar în ultimii 10 ani s-a implicat în programe de training și consultanță pentru organizații nonprofit și administrația publică pe teme ca: advocacy, participare publică, scrierea propunerilor de finanțare, managementul proiectelor, dezvoltare comunitară. Înainte de a pune bazele Ce-Re în 2006, Oana și-a început activitatea în domeniul non-profit la Asociația Pro Democrația, apoi a lucrat la National Democratic Institute.

 

Oana Sandu, reporter DoR , una dintre gazdele podcastului mame 

Oana este reporter la DoR și jurnalist cu experiență de peste 10 ani. A scris despre zidul din Baia Mare, discriminare și identitate romă, cum e să fii părinte de copil cu dizabilitate în România, dar și despre violență în familie și egalitate de gen, subiect de care se simte profund legată. În 2018 a găzduit mame, un podcast despre relația dintre muncă și maternitate.

 

Alexandra Maier, specialist CSR

Până de curând, Alexandra a coordonat activitatea echipei de Public Relations, Content Marketing şi Corporate Social Responsibility AVON, în România şi Moldova.  Înaintea numirii în acest rol, din 2015 până în 2018, Alexandra a fost responsabilă de trasarea și implementarea strategiei anuale și a programelor de responsabilitate socială derulate de AVON România: Campania pentru Sănătatea Sânilor, de luptă împotrivă cancerului la sân și Campania Respectului, iniţiativa împotriva violenţei asupra femeilor.

 

Oana Bițan, ofițer financiar și cultural, Ambasada Suediei în București

Oana este absolventă a Academiei de Studii Economice București, specializarea finanțe și a unui  master în finanțe și investiții, precum și a unei specializări în management profesional la Open University. Are o experiență profesională de peste 10 ani în management financiar, dar și în marketing și organizare evenimente.

 

Ioana Ștefan, HR Generalist și ambasadoare a Diversității și Incluziunii în IKEA România

 

Decizia juriului de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicanți.

Politica de evitare a conflictului de interese
Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

CALENDAR

Calendarul fondului – anul I

 • Lansarea apelului de propuneri de proiecte: 3 decembrie 2018
 • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 20 ianuarie 2019, ora 23:59
 • Selecția proiectelor eligibile: 21 ianuarie 2019
 • Perioadă selecție proiecte: până pe 15 februarie 2019
 • Interviuri (dacă este cazul): 18-22 februarie 2019
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: 26 februarie 2019
 • Contractare proiecte câștigătoare: până pe 8 martie 2019
 • Întâlnire / training de pregătire pentru proiectele câștigătoare: până la final de martie 2019
 • Implementarea proiectelor: martie – decembrie 2019
 • Raportare finală: până la 31 ianuarie 2020
 • Negocieri și recontractare an II finanțare: până la 1 martie 2020

 

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-ikea-pentru-egalitate-de-gen/

PROIECTE FINANŢATE

#SiEuReusesc – comunitatea învingătoarelor din București, implementat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.) în parteneriat cu Asociația ANAIS.

Proiectul își propune să crească pe termen lung autonomia și solidaritatea în rețele de suport de la egal la egal pentru femeile și copiii afectați de violența domestică. În comunitatea #SiEuReusesc, schimbarea pornește de la (re)construirea încrederii în sine și oferirea de informații ușor accesibile prin exemplele pozitive ale altor femei care au trecut prin experiențe similare, comunicate prin campanii publice dar și în grupuri online private. Pasul următor ține de depășirea traumelor, prin participarea la grupuri de sprijin și ateliere de dezvoltare personală. Schimbarea se consolidează prin câștigarea autonomiei financiare la nivel individual, prin mijlocirea unor oportunități de angajare pentru femeile care au această nevoie, dar și prin implicarea învingătoarelor în acțiunile de formare și sensibilizare a specialiștilor care intervin în cazuri de violență, ceea ce va contribui la integrarea învingătoarelor în comunitatea mai largă și la reducerea discriminării. Comunitatea învingătoarelor din București va fi dezvoltată pe baza lecțiilor învățate din proiectul pilot desfășurat deja în Sibiu. Proiectul va fi susținut cu 140.150 lei pentru primul an de implementare.

 

TRANScendent, implementat de Asociația MozaiQ.

Proiectul își propune să îmbunătățească calitatea vieții și independența financiară a femeilor transgender din București, prin dezvoltarea unui program de organizare comunitară, informare și integrare în muncă cu sprijinul companiilor locale. De asemenea, proiectul vizează implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea de soluții de integrare pe piața muncii a persoanelor transgender, precum și crearea de contexte care să permită interacțiunea dintre membri ai comunității trans și mediul de afaceri. Proiectul va fi susținut cu 70.000 lei pentru primul an de implementare.

CONTACT

Fundația Comunitară București
Intrarea Dumitru Lemnea nr. 1, et. 3, ap.7 sector 1, Bucuresti

Pentru întrebări legate de program și proces de aplicare, o poți contacta pe
Cristina Văileanu, grants manager, la
cristina@fundatiacomunitarabucuresti.ro
0723.689.658

 

Disclaimer

Fundația Comunitară București garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților la acest program, prelucrează datele cu caracter personal doar  în scopul identificării participanților la program și contactării câștigătorilor în vederea acordării finanțării specificate în Ghidul de finanțare al acestui program. Datele stocate vor fi păstrate pe perioada derulării programului de finanțare.

Participanții la program, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 și a Legii 190/2018, următoarele drepturi: Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale; Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți prelucrărilor de date; Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi participantul la program se poate adresa Fundației Comunitare București, la adresa Intrarea Lt. Dumitru Lemnea nr.1, ap.7, sector 1, București, office@fundatiacomunitarabucuresti.ro, www.fundatiacomunitarabucuresti.ro