Fondul Mega Image pentru Comunitate, creat împreună cu cel mai mare lanț de supermarketuri din România, a oferit, timp de patru ediții, peste 320.000 lei pentru mai mult de 20 de proiecte din București și Ilfov. Fondul a plecat de la nevoia de a reda oamenilor bucuria de a locui împreună, de a se cunoaște și de a face lucruri împreună. Fie că vorbim de o sărbătoare a cartierului sau de reamenajarea unor spații comune, oamenii petrec timp împreună și creează conexiuni care îi fac să aibă încredere unii în alții.

Pentru a patra ediție, juriul fondului a dat puncte în plus proiectelor care implică comunități geografice (bloc, scară, cartier), distribuția de mâncare către persoane dezavantajate sau activități care dezvoltă spiritul civic și integrarea socială a grupurilor vulnerabile.

jocurilecartierului-0272
jocurilecartierului-0215
jocurilecartierului-0601
jocurilecartierului-0591
jocurilecartierului-0832
ad-2808
ad-2989
previous arrow
next arrow
DESPRE NOI
 Fondul Mega Image pentru Comunitate susține inițiativele care favorizează coeziunea socială în comunitățile locale din București și Ilfov. Prin aceste inițiative, Fondul îi stimulează pe locuitori să-și reactiveze spiritul de comunitate și dorința de a colabora în proiecte care să le aducă bucuria de a locui împreună în același cartier. Finanțările acordate vizează organizații sau grupuri de inițiativă care construiesc proiecte pentru comunitatea din care fac parte.

Fondul „Mega Image pentru Comunitate” are o valoare maximă de 85.000 lei, cu o finanțare medie de 17.000 de lei per proiect. Sunt finanțate cinci proiecte într-o ediție. Deciziile cu privire la sumele finanțate sunt luate pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților.

Ediția a patra a Fondului favorizează în procesul de selecție, prin acordarea de puncte în plus la jurizare, următoarele categorii de proiecte:

 • proiecte care implică comunitățile geografice – de bloc, de scară, de cartier – definite ca ”un grup social ai cărui membri trăiesc în același loc, si care pot (dar nu este obligatoriu) să aibă norme de viață similare și/sau interese comune.”
 • găsirea de soluții eficiente și inovatoare în distribuția surplusului de mâncare către categorii dezavantajate, reciclare, alimentație sănătoasă și bunăstare, conform strategiei de sustenabilitate a companiei Mega Image.
 • proiecte care au rezultate concrete, fie ele vizibile/materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile.

Proiecte din alte domenii (de exemplu, dar fără a se limita la aceste exemple: spiritul civic, integrarea socială a grupurilor vulnerabile, hobby-uri), care se adresează comunităților din București sau Ilfov sunt eligibile pentru finanțare.

Un juriu independent evaluează aplicațiile și decid proiectele câștigătoare. Juriul este format din persoane cu experiență în domenii legate de implicare socială, comunitate și CSR.

Organizațiile non-profit sau grupurile de inițiativă au putut înscrie aplicațiile până la data de 31 octombrie 2016 pe site-ul Fondului. Selecția a avut loc până la sfârșitul lunii decembrie 2016, iar proiectele câștigătoare au fost făcute publice  la 30 ianuarie 2017. Proiectele câștigătoare au fost puse în practică până în luna iulie 2017.

Calendarul complet, criteriile de eligibilitate, selecție, precum și formularele de aplicaţie sunt disponibile pe site-ul oficial al Fondului: fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-mega-image/.

Toate proiectele finanțate se desfășoară în Municipiul București și în județul Ilfov.

CINE POATE APLICA
 Echipe compuse din minimum 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică, sau organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, care vor desfășura activităţile propuse în Municipiul București și județul Ilfov.

Nu sunt eligibili a participa angajații S.C. Mega Image S.R.L. sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați / surori, soț / soție).

Criterii de eligibilitate pentru:

Formularul de înscriere 

 • completat în limba română;
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică proiectului, se va face mențiunea N/A).

Coordonatorul de proiect

 • vârsta minimă 18 ani;
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/ culturală/ comunitară în București sau Ilfov;
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice, întreprinderi sociale sau societate cu caracter comercial.

Proiect

 • este de interes general și nu realizeză activități cu scop comercial sau de natură politică;
 • nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice și/sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale și/sau economice;
 • aduce un plus de valoare comunității locale în ceea ce privește coeziunea socială: îmbunătățește aspecte ale traiului în comun într-un cartier sau o regiune specifică;
 • se adresează unor grupuri variate de locuitori din comunitatea locală;
 • asigură participarea activă a locuitorilor în implementarea proiectului;
 • stimulează interacțiunea între membrii comunității;
 • prevede un buget bine definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare;
 • toate activităţile propuse se vor desfășura în Municipiul București sau în județul Ilfov.
SELECȚIE
 Aplicațiile la Fond trec prin 3 etape de selecție:

1. Preselecția aplicațiilor în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București.

2. Selecția realizată în doua valuri de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de implicare socială, comunitate și responsabilitate socială. Membrii juriului sunt aleși din organizații non-guvernamentale şi companii multinaționale, dar și din interiorul companiei finanțatoare, Mega Image. Prin imparțialitatea lor, experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție conectat la realitatea diverselor comunităților bucureștene.

3. Organizarea de interviuri cu aplicanții de pe lista scurtă de proiecte jurizate și aprobate de către Juriu.

După cele 3 etape, selecția proiectelor este considerată finală și lista celor 5 proiecte câștigătoare este făcută publică.

Proiectele câștigătoare sunt selectate după următoarele criterii:

 • Proiecte care produc rezultate concrete – fie ele vizibile/materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile). Un proiect cu rezultate concrete vizibile/materiale poate fi amenajarea unui parc sau a unui spațiu de socializare; de asemenea, un proiect cu rezultate concrete nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile poate fi reprezentat de activități de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile (nu menajere) etc.
 • Proiecte relevante pentru comunitatea din București sau Ilfov, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Mega Image pentru Comunitate.
 • Proiecte care promovează colaborarea între membrii unei comunități, înțelegerea și acceptarea reciprocă prin respectarea și aprecierea caracteristicilor și diferențelor fiecăruia. Aceste proiecte au scopul de a face mai plăcută coabitarea membrilor unei comunități.
 • Inițiative care vizează persoane din medii variate, cu stiluri de viață și caracteristici diferite: vârstă, sex, cultură, profesie, educație, statut social, orientare religioasă, hobby-uri etc. Sunt încurajate proiecte care promovează o astfel de varietate și toleranță în comunitate.
 • Proiecte care abordează aspecte legate de o mai bună calitate a vieții într-o comunitate: cooperarea între oameni din medii culturale diferite, schimb între generații, solidaritate și schimb de servicii între vecinii și rezidenții aceluiași cartier, asistență pentru persoanele în vârstă sau supuse izolării, crearea sau dezvoltarea de locuri de întâlnire și socializare, găsirea de soluții pentru o viață în comunitate mai sănătoasă: reducerea surplusului de alimente, deșeurilor și a emisiilor de dioxid de carbon, reciclare, acces la alimentație sănătoasă și pentru persoane provenind din categorii dezavantajate etc.
 • Pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realităţile comunității căreia i se adresează.
 • Sunt încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea socială într-o manieră durabilă.
 • Proiecte propuse de echipe care au capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea proiectului.
 • Proiecte realiste și bine justificate care includ un buget bine definit și descriu categoriile de cheltuieli și resurse necesare.
 • Proiecte care implică în implementare cât mai mulți din membrii comunității căreia i se adresează și iau în considerare un efect de multiplicare (prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.).
 • Costurile administrative nu depăşesc 25% din valoarea finanţării pe fiecare proiect în parte.
APLICĂ

Înainte de completarea formularului de aplicație, te rugăm să citești următoarele informații despre Fond, criterii de eligibilitate și completarea formularului:

Fondul Mega Image pentru Comunitate susține inițiativele care favorizează coeziunea socială în comunitățile locale din București și Ilfov. Prin aceste inițiative, Fondul îi stimulează pe locuitorii din București și Ilfov să-și reactiveze spiritul de comunitate și dorința de a colabora în proiecte care să le aducă bucuria de a locui împreună în același cartier. Finanțările acordate vor viza organizații sau grupuri de inițiativă care construiesc proiecte pentru comunitatea din care fac parte.

Ediția a patra a Fondului favorizează în procesul de selecție, prin acordarea de puncte în plus la jurizare, următoarelecategorii de proiecte:

 • proiecte care implică comunitățile geografice – de bloc, de scară, de cartier – definite ca ”un grup social ai cărui membri trăiesc în același loc, si care pot (dar nu este obligatoriu) să aibă norme de viață similare și/sau interese comune.”
 • găsirea de soluții eficiente și inovative în distribuțiasurplusului de mâncare către categorii dezavantajate, reciclare, alimentație sănătoasă și bunăstare, conform strategiei de sustenabilitate a companiei Mega Image
 • proiecte care au rezultate concrete, fie ele vizibile/materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile

Totuși, proiecte din alte domenii (de exemplu, dar fără a se limita la aceste exemple: spiritul civic, integrarea socială a grupurilor vulnerabile, hobby-uri), care se adresează comunităților din București sau Ilfov sunt eligibile pentru finanțare.

Cine poate depune un proiect?

Echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică, sau organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, care vor desfășura activităţile propuse în Municipiul București sau județul Ilfov.

Nu sunt eligibili a participa angajații S.C. Mega Image S.R.L. sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Criterii de eligibilitate

Formularul de înscriere:

 • completat în limba română
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică proiectului, se va face mențiunea N/A).

Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în București sau Ilfov
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice, întreprinderi sociale sau societate cu caracter comercial

Proiect:

 • este de interes general și nu realizeză activități cu scop comercial sau de natură politică
 • nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice și/sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale și/sau economice
 • aduce un plus de valoare comunității locale în ceea ce privește coeziunea socială: îmbunătățește aspecte ale traiului în comun într-un cartier sau o regiune specifică
 • se adresează unor grupuri variate de locuitori din comunitatea locală
 • asigură participarea activă a locuitorilor în implementarea proiectului
 • stimulează interacțiunea între membrii comunității
 • prevede un buget bine definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare
 • toate activităţile propuse se vor desfășura în Municipiul București sauîn județul Ilfov.

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii

 • Proiecte care produc rezultate concrete – fie ele vizibile/materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile). Un proiect cu rezultate concrete vizibile/materiale poate fi amenajarea unui parc sau a unui spatiu de socializare; de asemenea, un proiect cu rezultate concrete nemateriale, dar demonstrabile si masurabile poate fi reprezentat de activitati de colectare selectiva a deseurilor reciclabile (nu menajere) etc.
 • Proiecte relevante pentru comunitatea din Bucureștisau Ilfov, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Mega Image pentru Comunitate.
 • Proiecte care promovează colaborarea între membrii unei comunități, înțelegerea și acceptarea reciprocă prin respectarea și aprecierea caracteristicilor și diferențelor fiecăruia. Aceste proiecte au scopul de a face mai plăcută coabitarea membrilor unei comunități.
 • Inițiative care vizează persoane din medii variate, cu stiluri de viață și caracteristici diferite: vârstă, sex, cultură, profesie, educație, statut social, orientare religiosă, hobby-uri etc. Sunt încurajate proiecte care promovează o astfel de varietate și toleranță în comunitate.
 • Proiecte care abordează aspecte legate de o mai bună calitate a vieții într-o comunitate: cooperareaîntre oameni din medii culturale diferite, schimb între generații, solidaritate și schimb de servicii între vecinii și rezidenții aceluiași cartier, asistență pentru persoanele în vârstă sau supuse izolării, crearea sau dezvoltarea de locuri de întâlnire și socializare, găsirea de soluții pentru o viață în comunitate mai sănătoasă: reducerea surplusului de alimente, deșeurilor și a emisiilor de dioxid de carbon, reciclare, acces la alimentație sănătoasă și pentru persoane provenind din categorii dezavantajate etc.
 • Pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realităţile comunității căreia i se adresează.
 • Sunt încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea socială într-o manieră durabilă.
 • Proiecte propuse de echipecare au capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea proiectului.
 • Proiecte realiste și bine justificate care includ un buget bine definit și descriu categoriile de cheltuieli și resurse necesare.
 • Proiecte care implică în implementare cât mai mulți din membrii comunității căreia i se adresează și iau în considerare un efect de multiplicare (prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.).
 • Costurile administrative nu depăşesc 25% din valoarea finanţării pe fiecare proiect în parte.

Care este valoarea finanțărilor acordate?

Fondul „Mega Image pentru Comunitate” are o valoare maximă de 85.000 lei și va fi acordat pentru 5 proiecte câștigătoare, cu o finanțare medie de 17.000 de lei. Totuși, deciziile cu privire la sumele finanțate vor fi luate pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților.

Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?

Aplicațiile la Fond vor trece prin 3 etape de selecție:

 1. Preselecția aplicațiilor în funcție de criteriile de eligibilitate,realizată de Fundația Comunitară București.
 2. Selecția realizatăîn doua valuride către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de implicare socială, comunitate și responsabilitate socială. Membrii juriului sunt aleși din organizații non-guvernamentale şi companii multinaționale, dar și din interiorul companiei finanțatoare, Mega Image. Prin imparțialitatea lor, experiența variată în domenii legate de apelul lansat, ei pot asigura un proces de selecție conectat la realitatea diverselor comunităților bucureștene.
 3. Organizarea de interviuri cu aplicanții de pe lista scurtă de proiecte jurizate și aprobate de către Juriu.

După cele 3 etape, selecția proiectelor este considerată finală și lista celor 5 proiecte câștigătoare este făcută publică.

Pentru a putea înscrie un proiect în competiția de proiecte trebuie să:

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând: http://www.mega-image.fundatiacomunitarabucuresti.ro/. Pentru grupurile de inițiativă sau organizațiile non-profit aplicante în edițiile 1-3 ale Fondului, este suficientă utilizarea contului vechi.
 2. Pentru a vă  crea cont, dați click pe butonul din dreapta “Intră în cont”, după care click pe “Înregistrați-vă”
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale
 4. Pentru a intra în cont, dați click pe butonul “Intră în cont” și completați câmpurile cu email-ul și parola

Înscrierea proiectului pe platformă

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

ATENȚIE! Deoarece sistemul deloghează orice utilizator după 15 minute, vă rugăm să vă salvați periodic proiectul la care lucrați, altfel riscați să pierdeți toată informația pe care ați completat-o în ultimul sfert de oră.

Când începeți să scrieți un proiect și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau sunteți delogat de sistem, veți regăsi proiectul la care lucrați, după relogare, dând click pe butonul “Proiecte”, din dreapta ecranului. Proiectul îl veți putea alege din lista de proiecte la care lucrați, în funcție de titlul proiectului.

Proiectele care sunt încă în lucru au statusul “de scris”; acestea pot fi editate dând click pe butonul “Editează”. Atâta timp cât statusul este “de scris”proiectul poate încă fi modificat, completat, editat.

NU uitați să salvați periodic proiectul; sistemul vă va deloga automat după 15 minute!

Pentru  a trimite un proiect în “evaluare” (ATENȚIE! până cel târziu la 31 octombrie ora 23:59) apăsați pe butonul “Trimite”. O dată trimis în evaluare, proiectul nu mai poate fi modificat; acesta poate doar să fie vizualizat.

Completarea formularului pe platformă:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar şi în mod periodic, dacă păstrați aplicaţia deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 31 octombrie 2016, ora 23:59.

Materialele auxiliare

Înainte de a finaliza completarea proiectului și de a-l trimite în “evaluare” asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare”.

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi urmatoarele documente:

 • modelul de buget – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • modelul de activități – acest tabel trebuie completat cu activitățile detaliate din cadrul proiectului și calendarul de desfășurare aferent; tabelul trebuie și el încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • un buget exemplu – am pregătit un buget completat pentru a clarifica cum anume se poate completa tabelul cu situația financiară

Descarcă materialele auxiliare de aici:

 • Model buget: acesta este doar modelul în baza căruia va trebui completat bugetul; descărcați documentul, completați-l cu detaliile financiare ale proiectului și atașați-l la formularul de înscriere online înainte de a trimite formularul în evaluare.
 • Model activități: acesta este doar modelul în baza căruia va trebui completată lista de activități; descărcați documentul, completați-l cu detaliile proiectului și atașați-l la formularul de înscriere online înainte de a trimite formularul în evaluare.
 • Buget exemplu (acesta este doar un exemplu)
 • Formular înscriere proiect – indivizi/grupuri de inițiativă (acesta este doar un exemplu, formularele se primesc doar în format electronic; Data limită de trimitere a aplicației este 31 octombrie, ora 23:59, detalii mai sus)
 • Formular înscriere proiect – organizații (acesta este doar un exemplu, formularele se primesc doar în format electronic; Data limită de trimitere a aplicației este 31 octombrie, ora 23:59, detalii mai sus)
 • GHIDUL APLICANTULUI

Calendarul Fondului

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

 • Lansarea concursului : 3 octombrie 2016
 • Închiderea perioadei de aplicații: 31 octombrie 2016
 • Selecția proiectelor: noiembrie- decembrie 2016
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: 16 decembrie 2016
 • Finanțarea și semnarea contractelor: până la 15 ianuarie 2017
 • Întâlnire / training de pregatire pentru proiectele câștigătoare: până la 30 ianuarie 2017
 • Perioadă pregătire implementare: februarie 2017
 • Implementarea proiectelor: martie– iulie 2017
 • Raportare finală: până la 15 august2017

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prelabil, publicată pe website-ul fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-mega-image/.

Cine sunt partenerii Fondului Mega Image pentru Comunitate?

Finanțările sunt oferite de Mega Image

Fondată în 1995, Mega Image este cel mai mare lanţ de supermarketuri din România, cu o reţea ce cuprinde 438 de supermarketuri în Bucureşti, Constanţa, Ploieşti, Braşov, Târgovişte şi alte oraşe, sub mărcile Mega Image (203) , Shop&Go (233), AB Cool Food (1) și Mega Drive (1). Mega Image îşi propune să ofere, în fiecare zi, servicii de calitate şi o sortimentaţie de produse hrănitoare, sănătoase, sigure accesibile şi sustenabile.

Fondul este gestionat de Fundația Comunitară București

Fundaţia Comunitară Bucureşti este specialistul în filantropie care colectează fonduri de la afaceri locale şi donatori individuali pentru a finanţa iniţiative în comunităţi. În peste patru ani de activitate, organizația a finanțat  165 de proiecte ale comunităților din București și Ilfov cu ) cu 1.597.602 de lei. Fundaţia Comunitară Bucureşti este parte dintr-o mişcare naţională, alături de alte 15 fundaţii comunitare din țară. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.

Pentru întrebări legate de aplicație, ne puteți contacta la adresa miruna.nichita [at]fundatiacomunitarabucuresti.ro 

DE REȚINUT

 • Formularul se poate completa doar după logare. Dacă nu ai cont încă, îți poți face unul aici, urmând pașii specificați.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape; este important să salvezi informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont.
 • Te rugăm să nu depășești numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 31 octombrie 2016, ora 23.59.
 • Dacă ai întrebări legate de aplicație, ne poți contacta aici.
 • Proiecte care produc rezultate concrete – fie ele vizibile/materiale, fie ele nemateriale dar demonstrabile și măsurabile). Un proiect cu rezultate concrete vizibile/materiale poate fi amenajarea unui parc sau a unui spatiu de socializare; de asemenea, un proiect cu rezultate concrete nemateriale, dar demonstrabile si masurabile poate fi reprezentat de o serie de intalniri/ateliere despre constientizarea importantei colectarii selective a deseurilor menajere.
 • Proiecte relevante pentru comunitatea din București sau Ilfov, care pot continua și după finalizarea perioadei de implementare din cadrul Fondului Mega Image pentru Comunitate.
 • Proiecte care promovează colaborarea între membrii unei comunități, înțelegerea și acceptarea reciprocă prin respectarea și aprecierea caracteristicilor și diferențelor fiecăruia. Aceste proiecte au scopul de a face mai plăcută coabitarea membrilor unei comunități.
 • Inițiative care vizează persoane din medii variate, cu stiluri de viață și caracteristici diferite: vârstă, sex, cultură, profesie, educație, statut social, orientare religiosă, hobby-uri etc. Sunt încurajate proiecte care promovează o astfel de varietate și toleranță în comunitate.
 • Proiecte care abordează aspecte legate de o mai bună calitate a vieții într-o comunitate: întâlnirea dintre oameni din medii culturale diferite, schimb între generații, solidaritate și schimb de servicii între vecini, dialog între rezidenții aceluiași cartier, asistență pentru persoanele în vârstă sau supuse izolării, crearea sau dezvoltarea de locuri de întâlnire și socializare, găsirea de soluții pentru o viață în comunitate mai sănătoasă: reducerea deșeurilor și a emisiilor de dioxid de carbon, reciclare, alimentație sănătoasa și cu calități nutritive ridicate etc
 • Pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realităţile comunității căreia i se adresează.
 • Sunt încurajate proiectele care abordează soluții pe termen mai lung și stimulează colaborarea socială într-o manieră durabilă.
 • Proiecte propuse de echipe au capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea proiectului.
 • Proiecte realiste și bine justificate care includ un buget bine definit și descriu categoriile de cheltuieli și resurse necesare.
 • Proiecte care implică în implementare cât mai mulți din membrii comunității căreia i se adresează și iau în considerare un efect de multiplicare (prin extinderea la o scară mai mare, prin extinderea grupului țintă, prin extinderea regiunii unde se poate aplica proiectul etc.).
 • Costurile administrative nu depăşesc 25% din valoarea finanţării pe fiecare proiect în parte.
JURIU

Adrian Nicolaescu – Director de Marketing, Mega Image

rsz 1adrian nicolaescu

Sunt om de marketing cu peste 15 ani de experiență, experiență acumulată în FMCG și lucrând pentru branduri atât internaționale, cât și locale. Pasionat de a descoperi continuu consumatorul, de a dezvolta programe și acțiuni specifice, și care să genereze o relație consumator-brand cât mai relevantă.

De ce în acest juriu? Răspunsul este foarte simplu: cred cu tărie că un magazin de proximitate face parte din comunitatea în care activează. Din acest motiv, comunitatea devine relevantă fiind locul în care ne găsim inspirația și oferim inspirație, ne cunoaștem clienții, le ascultăm feedback-ul, aducem categorii și produse pentru ei. Cred cu tărie în proiecte ce au ca sursă oamenii din comunitățile noastre.

Alina Cristea – Manager Dezvoltare Durabilă Holcim (Romania)

rsz alina cristea

A absolvit Universitatea Tehnică de Construcții București și deține un MBA în Managementul întreprinderilor mici și mijlocii.

S-a alăturat companiei Holcim România în 2000 și, în prezent, coordonează departamentul de Dezvoltare Durabila acesta incluzând și ansamblul politicilor de responsabilitate socială și implicare comunitară. Proiectele cu impact social au reprezentat și reprezintă o investiție sustenabilă contribuind la dezvoltarea societății la nivel local și național prin promovarea principiului dezvoltării durabile.

„De-a lungul anilor, proiectele înscrise în Fondul Mega Image au arătat importanța cartierului și a comunității în modelarea comportamentului, dar și implicarea membrilor acestora în crearea unui mediu cât mai sănătos. Oportunitatea de a fi parte a procesului și de a putea ajuta la transformarea unei comunități m-a motivat să fiu membru al juriului și îmi doresc, ca prin intermediul efortului nostru colectiv și al propunerilor câștigătoare, să “transformăm” orașul / cartierul/ comunitatea în care trăim prin “reactivarea” spiritului de comunitate și a dorinței de colaborare pe proiecte de interes comun.”

Ileana Alexandru – Director Resurse Umane, Mega Image

rsz ileana alexandru

Ileana, licențiată în Drept și în Comunicare și Relații Publice lucrează ca Director de Resurse Umane la Mega Image din 2008, ocupându-se și de Strategia de Sustenabilitate. Anterior, a activat în departamentul juridic ca și Consilier Juridic (2001-2004) și Legal Manager (2004-2009).

“Am acceptat să fac parte din juriu deoarece cred cu tărieîn rolul comunităților în societate și în puterea lor de a-și rezolva propriile nevoi, cu sprijinul adecvat. Iar Fondul Mega Image pentru Comunitate este modalitatea prin care compania noastră a înțeles să le ofere acest sprijin.

Oana Preda – Director Executiv Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe)

Oana lucrează în sectorul neguvernamental din 1996. A început la Asociaţia Pro Democraţia, apoi a lucrat la Institutul Naţional Democrat. În prezent este directorul uneia dintre cele mai active organizaţii neguvernamentale din România – Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe). CeRe lucrează cu organizaţii neguvernamentale şi grupuri de cetăţeni în programe de asistență pe advocacy şi participare publică. Ca evaluator, a lucrat pentru proiecte din programele Tineret în Acţiune, Fundaţia PACT şi Biblionet.

Este în Juriul Fondului Mega Image pentru Comunitate deoarece crede că contribuția companiilor este importanta și vrea să aibă un cuvânt de spus cu privire la modul în care se cheltuie banii donați de companii.

Robert Uzună – Director Corporate Affairs, Ursus Breweries

robert-uzuna-ursus-breweries-cover-800

Robert coordonează în cadrul companiei Ursus Breweries departamentul de Corporate Affairs, care asigură derularea activităților de public affairs, dezvoltare durabilă, comunicare internă și externă.

Robert este doctor în economie, licențiat în relații economice internaționale și a absolvit studii post-universitare în comunicare și relații publice. De asemenea, a absolvit un master la Universitatea Cambridge din Marea Britanie și a urmat un program de specializare la Universitatea Georgetown din Washington DC, SUA. Înainte de a face parte din echipa berarilor, Robert a lucrat în diplomație.

 

CALENDAR

Calendarul Fondului

Concursul  se desfășoară conform următorului calendar:

 • Lansarea concursului : 3 octombrie 2016
 • Închiderea perioadei de aplicații: 31 octombrie 2016
 • Selecția proiectelor: noiembrie- decembrie 2016
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: 16 decembrie 2016
 • Finanțarea și semnarea contractelor: până la 15 ianuarie 2017
 • Întâlnire / training de pregatire pentru proiectele câștigătoare: până la 30 ianuarie 2017
 • Perioadă pregătire implementare: februarie 2017
 • Implementarea proiectelor: martie– iulie 2017
 • Raportare finală: până la 15 august2017

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prelabil, publicată pe website-ul fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-mega-image/.

PROIECTE FINANŢATE

Ediția 2016

Grădina din Curtea Școlii

 gradina din curtea scolii Organizație: Asociația România în Tranziție

Descriere: În două școli de cartier din București, elevi de la 6 până la 15 ani vor amenaja în curtea școlii o grădină de legume, o livadă ecologică, o sală de clasă în aer liber și un sistem de colectare a apei de ploaie. Asociația „România în Tranziție” oferă prin acest proiect soluții la probleme precum degradarea mediului înconjurător, scăderea activităţilor fizice la copii sau obezitatea. Proiectul este finanțat cu 17.000 lei.

Contact: https://www.facebook.com/GradinaDinCurteaScolii/

Cultivăm încrederea și acceptarea

motivation Organizatie: Fundația Motivation România

Descriere: Timp de cinci luni, tinerii cu dizabilități ai Fundației „Motivation România” vor cultiva soiuri de legume într-o seră și pe terenul școlii din Bragadiru, alături de 50 de elevi de la școală. Proiectul a fost gândit pentru a crea contexte de muncă și de interacțiune socială între tinerii cu dizabilități intelectuale ai fundației și elevii școlii Bragadiru. Proiectul este finanțat cu 17.000 lei.

Contact: https://www.facebook.com/FundatiaMotivationRomania/

 Grădinarul de balcon și arta compostului

gradinarul Organizație: Asociația D’Avent

Descriere: Asociația D’Avent continuă, cu acest proiect, inițiativa „Clubul grădinarilor de balcon”, în cadrul căruia locuitorii din cartierul Mihai Bravu au fost susținuți să creeze grădini mici în spații proprii. Echipa asociației organizează ateliere deschise despre plantare și întreținere, design de grădină, cum să faci compost acasă etc. Grădinăritul urban capătă astfel valoare prin întreținerea ecologică a grădinilor, revalorificarea deșeurilor alimentare, reducerea risipei alimentare. Proiectul este finanțat cu 16.945 lei.

Contact:

https://www.facebook.com/groups/664384063747064/

Micii bucătari în Ferentari

ferentari Organizație: Policy Center for Roma and Minorities

Descriere: 48 de copii din cartierul Ferentari, cu vârste între 7 și 12 ani, ce vin la activitățile Cluburilor de Educație Alternativă din Școlile 136 și 147, vor participa la o serie de ateliere de gătit împreună cu părinții lor. Policy Center for Roma and Minorities propune aceste activități pentru a răspândi noțiunea de alimentație sănătoasă, în zona de ghetou a cartierului Ferentari, unde cei mai mulți copii au obiceiuri nesănătoase cauzate de sărăcie, dar și de lipsa cunoștințelor de nutriție. Proiectul este finanțat cu 16.818 lei.

Contact: https://www.facebook.com/PolicyCenter/

MEGA Eroi în Acțiune – un colț de oraș

etc Organizație: Asociația ETC

Descriere: Echipa Asociației ETC împreună cu 60 de copii instituționalizați vor face o listă a persoanelor vârstnice sau cu dizabilități, din jurul bisericii Olari. În fiecare săptămână, vor duce pachete de alimente și vor petrece timp cu ei. În paralel, un colț verde pentru copii și vârstnici va fi amenajat, implicând astfel grupurile vulnerabile în viața comunității. Proiectul este finanțat cu 14.540 lei.

Contact: https://www.facebook.com/AsociatiaETC/

Ediția 2015

Bucate reAlese

Bucate reAlese 1464101972 53532

Organizație: grup de inițiativă

Descriere: prima bucătărie comunitară educativă din Bucureşti, un loc în care comunitatea Hala Traian participă activ la valorificarea resurselor de hrană. Proiectul oferă educaţie practică pentru o viaţă şi o alimentaţie sănătoase, dăruind produse alimentare în surplus. Bucate reAlese își propune să dezvolte deprinderile sociale şi antreprenoriale ale tinerilor defavorizaţi din comunitate, care vor învăţa practic cum să-şi asigure o alimentaţie sănătoasă şi constantă.

Contact:

https://www.facebook.com/bucaterealese/?fref=ts

Jocurile cartierului

 jocurilecartierului 0891 1464102308 30202 Organizatie: Asociația Corporeanima

 

Descriere: strada se închide și reunește comunitatea în cadrul unui eveniment sportiv organizat chiar de locuitori și dedicat copiilor din cartierul Costeasca,. Anul acesta, fondul finanțează edițiile a șasea și a șaptea,  evenimentul  fiind pentru a treia oară  câștigător al Fondului Mega Image pentru Comunitate. În 2016, proiectul Jocurile Cartierului se va extinde în 2 locații,  creând  astfel un model și pentru alte cartiere. Primele 5 ediții au avut loc în Cartierul Costeasca.

 

Contact:

www.corporeanima.ro

 Clubul grădinarilor de balcon

 Clubul gradunarilor 1464102219 97776 Organizație: Asociația D’Avent

 

Descriere: proiectul stimulează un mod de viață sănătos și proactiv al locuitorilor din cartierul Mihai Bravu, prin îmbinarea activităților de tip do-it-yourself cuknow-how despre realizarea unei grădini de plante și legume care pot fi folosite în bucătaria proprie pe tot parcursul anului. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu Asociația România în Tranziție, o organizație cu experiență de 3 ani în dezvoltarea grădinilor comunitare. Clubul grădinarilor de balcon se adresează atât copiilor, cât și rezidenților din cartier și își propune să implice organizații-cheie precum asociațiile de locatari din cartier, spații neconvenționale, școli și grădinițe, Direcția de Asistență Socială București.

Contact:

https://www.facebook.com/groups/664384063747064/

Mega-Puternici Împreună

 Centrul comunitar Ghencea 1464102152 74345 Organizație: Asociația Arhidiacon Sfântul Ștefan

 

Descriere: proiectul dorește să recreeze comunitatea formată din generații diferite care locuiesc în cartierul Ghencea, cartier cu cea mai mare densitate a populației din sectorul 6. Asociația își propune să  stabilească un cadru în care copiii, tinerii și seniorii să poată comunica, să se ajute reciproc și să contribuie la dezvoltarea spiritului comunitar și, implicit, a societății. Beneficiarii proiectului vor fi persoane domiciliate pe raza sectorului 6 (copii, tineri si seniori), persoane care în prezent sunt înscrise în programele desfășurate deja de Asociația Arhidiacon Sfântul Ștefan.

 

Contact:

http://asas-ghencea.ro/

București, Muzeu în aer liber

Bucuresti muzeu 1464102044 66317 Organizație: grup de inițiativă

 

Descriere: la ora actuală, în București există zeci de obiective – spații publice, depouri, străzi, clădiri, magazine, turnuri de apă, arene sportive, fabrici, amfiteatre – toate fiind locuri care fac parte din memoria colectivă și personală a orașului. Povestea acestor locuri și fixarea lor pe harta afectivă a orașului este ideea proiectului ”București, Muzeu în Aer Liber.” BMAL le propune bucureștenilor o abordare a orașului pe mai multe planuri: un plan de explorare urbană prin care   îi sunt oferite publicului noi trasee și noi obiective cu valențe turistice;un plan de înțelegere a istoriei Bucureștiului, din perspectiva unor obiective alternative care nu fac parte din rețeaua de clădiri clasificate oficial drept monumente sau sit-uri istorice; un plan de conștientizare din partea publicului și a instituțiilor publice în vederea conservării și/sau reabilitării unor obiective.

 

Contact:

https://www.facebook.com/Bucuresti-Muzeu-%C3%AEn-Aer-Liber-765694676860627/?fref=ts

Ediția 2014

Jocurile cartierului

 rsz jocurile cartierului Organizatie: Asociația Corporeanima

 

Descriere: Aflat la ediția a 5-a, evenimentul aduce împreună vecinii din cartierul Costeasca, într-o competiție sportivă și o sărbătoare a bunei vecinătăți. Proiectul a câștigat aprecierea juriului în ambele ediții ale fondului pentru naturalețea cu care comunitatea se întâlnește în evenimentul cartierului. Aplicația explică simplu: ”într-o zi de sâmbătă, închidem strada pentru mașini și o deschidem pentru copiii din cartier, într-un eveniment sportiv și muzical organizat benevol de noi toți. Un vecin aduce scena. Un alt vecin asigură sonorizarea. Zeci de vecine vin să fie voluntare la înscrieri și premiere.”

Contact:

www.corporeanima.ro

Intrarea Violoncelului

 rsz 1rsz 313 Organizație: Asociația D’Avent

 

Descriere: pavilionul de reciclare creativă, deschis pe perioada verii pe o stradă din cartierul Mihai Bravu, a devenit un punct de întâlnire pentru creativii de toate vârstele din zonă. Proiectul a adus la pavilion copii de la grădinițele și școlile din cartier, a organizat competiții de grădini verticale și a dus locuitorii la vânători de comori prin cartier.

“Proiectul Intrarea Violoncelului a prins avânt datorită suportului oferit de Fondul Mega Image pentru Comunitate. Astfel, am putut să organizăm constant, timp de trei luni, evenimente care au mobilizat și educat comunitatea din cartier în spiritul reciclării creative. Pe baza experienței, s-au născut noi idei pentru dezvoltarea spațiului. Credem că Intrarea Violoncelului va fi un catalizator pentru comunitate.” (Alina Blaga, vice-președinte Asociația D’Avent)

Contact:

http://www.reciclarecreativa.ro/

Uniți prin Fotbal

 rsz uniti prin fotbal Organizație: Asociația Policy Center for Roma and Minorities

 

Descriere: 50 de copii din Ferentari au luat parte de 2 ori pe lună la antrenamente de fotbal pentru a-și dezvolta abilitățile sportive, dar și pentru a învăța despre lucrul în echipă, corectitudine și respect.

Tot în cadrul proiectului, alte 1000 de persoane, de toate vârstele, din comunitatea locală au participat la 3 întâlniri sportive deschise publicului larg unde prin diversitatea participanților s-au transmis mesaje de pro-diversitate și anti-discriminare.

Proiectul “Uniți prin fotbal” va continua cu antrenamente săptămânale și se va extinde în alte 2 școli din zonă.

Contact:

http://www.policycenter.eu

Școala în stradă

 rsz la bomba Organizație: Asociația La Bomba Studios

 

Descriere: Timp de 6 luni, 30 de copii și 6 adulți provenind din familii rome sau mixte, din zona Rahova-Uranus, au participat la ateliere educaționale și de incluziune socială.

Beneficiarii au primit ajutor la lecții, dar au avut ocazia să își îmbunătățească suplimentar și abilitățile gramaticale și de limbă română, matematică și alte subiecte de interes, pentru a reduce riscul de abandon școlar și auto-excludere.

Câteva din intervenții au fost centrate și pe relația dintre părinți și copii, astfel creându-se un cadru de încredere și comunicare între aceștia.

Contact:

http://labombastudios.ro/

Edu Suport

rsz 1edu suport Organizație: Asociația Create Yourself

 

Descriere: Un program suport de tip “afterschool” a fost derulat într-o cantină socială pentru 30 de copii provenind din medii sociale instabile, pentru a-i ajuta cu lecțiile și pentru a-i implica în ateliere creative de dezvoltare personală.

Programul a fost derulat cu ajutorul a 15 voluntari și membrii ai comunității.

Contact:

http://cys.ro/

Ediția 2013

Școala mecanică de biciclete

 

Organizatie: Bița Color

 

Descriere:Timp de 8 weekend-uri, BițaColor a deschis porțile Școlii de Mecanică de Biciclete. La cursuri au participat peste 40 de elevi din cartier, dar și pasionați de biciclete de oriunde din București, care au învățat să demonteze, să repare și să recondiționeze biciclete. Sesiunile au avut invitați speciali, oameni veniți să-i inspire pe tineri să-și construiască propriile afaceri sau să-și urmeze pasiunea pentru bicicletă.

Contact:

http://www.bitacolor.ro

Schimbarea începe de la noi

Schimbarea incepe de la noi Organizatie: Asociația Policy Center for Roma and Minorities

 

Descriere: Locuitorii de pe două străzi din cartierul Ferentari, români și romi, s-au întâlnit și au ales împreună cele mai presante problemele din comunitate. Ei au lucrat apoi pentru a găsi soluții pe care le-au supus dezbaterii publice și au primit fonduri pentru a pune în practică o parte din aceste soluții. Cu ajutorul fondului, ei au recondiționat o scară de bloc și au reamenajat grădina unei școli din cartier.

Contact:

http://www.policycenter.eu

HomeFest

Home Fest  

Descriere: HomeFest este primul festival cultural de apartament din București, o inițiativă care aduce cultura direct în sufragerii, iar spectatorii sunt chiar vecinii. Conceptul promovat sub denumirea de home made culture reunește artiștii, gazdele și spectatorii în cadrul unui experiment cultural la care fiecare contribuie în felul său. Deschiderea festivalului l-a avut invitat pe Victor Rebengiuc, care a susținut un spectacol-lectură.

 

Contact:

http://homefest2014.wordpress.com/

E timp pentru noi

E timp pentru noi Organizatie: Asociația SolidDar

 

Descriere: Proiectul a oferit locuitorilor din Otopeni activități educative și recreative prin intermediul cărora să se cunoască mai bine. Proiectul a reunit întâlniri pentru copii despre mâncarea sănătoasă și cum să pregătească cea mai potrivită gustare pentru la școală, adulții au degustat și au aflat secretele celui mai bun vin, dar au învățat de asemenea cum să acorde primul ajutor, cum să facă aluatul pentru pizza sau cum să organizeze un târg de lucruri folosite.

Contact:

https://www.facebook.com/soliddar

 Vreau să fiu parte din comunitate

Vreau sa fiu parte din comunitate Organizatie: Motivation

 

Descriere:Programul aduce împreună tineri cu dizabilități aflați în plasament și tineri de la Școala cu clasele I – VIII din Bragadiru, în cadrul unor activități săptămânale, ajutându-i să se cunoască mai bine. Tinerii s-au întâlnit în fiecare săptămână pentru a juca badminton sau baschet, pentru a găti sau a cofecționa obiecte decorative în cadrul atelierelor de creație.

Contact:

http://www.motivation.ro

Jocurile cartierului

 jocurilecartierului 0236 1464102519 13276 Organizatie: Asociația Corporeanima

Descriere: evenimentul aduce împreună vecinii din cartierul Costeasca, într-o competiție sportivă pentru copii și o sărbătoare a bunei vecinătăți.

Contact:

www.corporeanima.ro

Istorie și tradiție în Lacul Tei

 

Organizatie: Grupul de inițiativă civică Lacul Tei

 

Descriere: Expoziție de fotografie cu imagini culese de la oamenii din comunitate, într-un eveniment organizat de locuitorii cartierului Tei, care le-a oferit ocazia de a împărtăşi din cunoştințele lor despre istoria locului şi experiențele legate de cartier. Proiectul a ajutat locuitorii din cartier să devină mai ataşați de acest loc şi mai implicați în comunitatea din care fac parte.

Contact:

http://laculteiinfo.wordpress.com/

Învață-mă să învăț

Invata-ma sa invat Organizatie: Asociația Desenăm Viitorul Tău

 

Descriere: În fiecare săptămână, echipe de voluntari au făcut vizite tinerilor instituționalizați care locuiesc în apartamente sociale, ajutându-i să descopere noi metode a învăța mai ușor și de a deveni mai creativi. Proiectul i-a învățat pe tineri să îşi exprime liber creativitatea, iar în urma acestor sesiuni lucrările lor au fost prezentate în cadrul unei expoziții la bibliotecile metropolitane din cartiere.

Contact:

www.desenamviitorul.ro

Edu_Cult Berceni

EduCult Berceni Organizatie: transLUCID

 

Descriere: Evenimentul Zilele Străzii Mărțișor de pe 29 și 30 martie a reunit expoziții de fotografii vechi și proiecte ale unor artiști vizuali din Berceni, ateliere de creație, graffiti, muzică tradițională și teatru de păpuși. Locuitorii din Berceni au putut redescoperi cartierul de odinioară, petrecându-și timpul împreună în atmosfera primitoare din curtea casei memorialea lui Tudor Arghezi.

Contact:

http://cartierulberceni.wordpress.com/

Împreună îmbrățișăm copiii cu autism

Impreuna imbratisam copiii cu autism Organizatie: Asociația ATCA

 

Descriere: Program de informare a cadrelor didactice și a părinților de copii cu autism despre facilitarea prezenței acestor copii în școli și grădinițe. Organizația a organizat ateliere la care au participat atât copii cu tulburări în dezvoltare cât și copii tipici, pentru a-i ajuta să se acomodeze și să înțeleagă mai bine cum să comporte unii în prezența celoralți.

Contact:

www.asociatiatca.ro

CONTACT

Fundația Comunitară București
Intrarea Dumitru Lemnea nr. 1, et. 3, ap.7 sector 1, Bucuresti
E-mail: office@fundatiacomunitarabucuresti.ro

Pentru întrebări legate de aplicație, o poți contacta pe
Miruna NICHITA, Coordonator de proiect
miruna.nichita[at]fundatiacomunitarabucuresti.ro
0745.147.259

Alina KASPROVSCHI, director executiv
0722 455 343
alina.kasprovschi[at]fundatiacomunitarabucuresti.ro