Programul Inclusiv în cartier, inițiat de Fundația Comunitară București și susținut de Banca Transilvania, sprijină dezvoltarea de programe de cartier care identifică și adresează probleme și oportunități de educație, mediu și sociale din comunitatea de cartier.

Valoarea totală a programului de finanțare pentru anul 2021 este de 245.000 lei (50.000 de euro), din care ne propunem să finanțăm 3-5 proiecte, care desfășoară activități în domeniile: educație, social și/sau mediu într-un cartier din București

Proiectele câștigătoare vor fi desemnate în urma unui proces de selecție ce cuprinde următoarele etape: preselecția ideilor de proiect în baza criteriilor de eligibilitate, selecția realizată de către un juriu independent și interviuri cu aplicanții de pe lista scurtă (dacă juriul consideră necesar).

De AICI puteți descărca Ghidul Aplicantului.

Ne concentrăm pe cartiere, pentru că una dintre direcțiile noastre strategice de acțiune este creșterea sentimentului de apartenență la comunitatea locală. Iar modul în care funcționează un cartier și apoi, orașul, are un impact direct asupra calității vieții și bunăstării locuitorilor săi. De aceea, sentimentul apartenenței la comunitate se traduce prin participarea în acțiuni care contribuie la bunăstarea colectivă, precum votul, implicarea într-un grup comunitar, redactarea de petiții, interacțiunea cu autoritățile locale, acțiuni filantropice sau de voluntariat. În același timp, sentimentul de apartenență se reflectă și în frecvența și calitatea interacțiunilor sociale și a legăturilor personale în cadrul comunității, în disponibilitatea implicării în acțiuni comune, din rațiuni care țin de principii, dincolo de beneficii individuale. 

Alte două direcții strategice importante ale Fundației Comunitare București sunt educația și mediul, iar în contextul pandemiei, toate vulnerabilitățile comunităților locale au crescut.

DEFINIȚII:

Prin cartier înțelegem o parte din oraș deosebită de celelalte prin caracteristici proprii (geografice, istorice, etc.) și care formează o unitate cu o identitate culturală proprie. Știm că fiecare dintre noi ne raportăm diferit la limitele cartierului în care locuim, sau poate chiar îl numim diferit, însă cu toții avem o percepție despre identitatea de cartier bazată pe elemente de istorie urbană (oameni, poveşti, legende şi mituri urbane, istorii comune şi personale).

Prin comunitate de cartier înțelegem comunitatea de vecinătate din zona în care se întâmplă activitățile proiectului propus.

DESPRE NOI

DESPRE PROGRAMUL INCLUSIV ÎN CARTIER

***

Programul Inclusiv în cartier, inițiat de Fundația Comunitară București și susținut de Banca Transilvania, sprijină dezvoltarea de programe de cartier care identifică și adresează probleme și oportunități de educație, mediu și sociale din comunitatea locală.

Ne concentrăm pe cartiere, pentru că una dintre direcțiile noastre strategice de acțiune este creșterea sentimentului de apartenență la comunitatea locală. Iar modul în care funcționează un cartier și apoi, orașul, are un impact direct asupra calității vieții și bunăstării locuitorilor săi. De aceea, sentimentul apartenenței la comunitate se traduce prin participarea în acțiuni care contribuie la bunăstarea colectivă, precum votul, implicarea într-un grup comunitar, redactarea de petiții, interacțiunea cu autoritățile locale, acțiuni filantropice sau de voluntariat. În același timp, sentimentul de apartenență se reflectă și în frecvența și calitatea interacțiunilor sociale și a legăturilor personale în cadrul comunității, în disponibilitatea implicării în acțiuni comune, din rațiuni care țin de principii, dincolo de beneficii individuale. 

Alte 2 direcții strategice importante ale Fundației Comunitare București sunt educația și mediul, iar în contextul pandemiei, toate vulnerabilitățile comunităților locale au crescut.

Conform Barometrului Urban 2020 – Calitatea vieții în orașele din România, realizat de banca Mondială, toate aspectele legate de mediu și calitatea acestuia corelează direct cu mulțumirea cetățenilor privind locuirea în oraș. Indicele cel mai ridicat de corelație a fost înregistrat în raportul cu spațiile verzi, grădinile, parcurile, aproximativ jumătate din gradul de satisfacție față de locuirea urbană fiind influențat de calitatea spațiilor verzi de care dispune orașul. În plus, 61% dintre bucureșteni consideră că poluarea aerului este principala problemă a orașului.

Însă, nu în ultimul rând, mai ales în contextul actualei pandemii de COVID-19, populația se confruntă cu o serie de probleme de ordin economic și social, determinate de reducerea activității agenților economici și a instituțiilor publice, reorganizarea activității serviciilor de sănătate, de asistență socială și a celor de educație și, uneori, lipsa accesului la aceste servicii. În aceste condiții, vulnerabilitățile copiilor, familiilor și comunităților au condus la exacerbarea riscurilor preexistente: acces limitat la servicii sociale, de sănătate, inegalități în accesul la educație, sărăcie. 

 

Arii de interes ale Programului:

Proiectele finanțate vor adresa cel puțin una din ariile de interes de mai jos, cu accent pe problemele, nevoile sau oportunitățile identificate în comunitatea locală în care urmează să desfășoare activitățile. Proiectele finanțate trebuie să urmărească producerea unor schimbări vizibile la nivel de individ și/sau comunitate.

Educație:

 • Dezvoltarea de competențe pentru copii și tineri care să asigure adaptabilitate pe piața forței de muncă (precum: gândire critică, rezolvarea problemelor complexe, științe, autonomie în învățare etc);
 • Încurajarea implicării comunitare și antreprenoriale în rândul copiilor și tinerilor – cu accent pe programe care conferă rolul de coordonatori/ implementatori celor care în mod normal sunt beneficiari;
 • Activarea de spații comunitare incluzive și sigure pentru învățare și joacă, (inclusiv mecanisme prin care mai mulți părinți din comunitate decid să aibă grijă pe rând de copii din comunitate) sau alte programe de integrare a familiei în actul educațional pentru a oferi suport elevilor în participarea activă la activitățile educaționale;
 • Introducerea nonformalului în formal prin utilizarea de instrumente și metode noi, adaptate nevoilor de învățare ale copiilor și tinerilor și mediilor contemporane;
 • Susținerea copiilor și tinerilor provenind din medii vulnerabile prin metode inedite de mentorat, tutorat, terapie, programe de însoțire de tip fellowship sau motivare pentru a-și continua studiile și pentru o mai bună pregătire pentru inserția pe piața muncii;
 • Prevenirea abandonului școlar, cu urmărirea unor schimbări de atitudine și comportament durabile atât în familiile, cât și în comunitățile unde trăiesc și învață copiii și tinerii vizați.

Social:

 • Integrarea persoanelor vulnerabile din cartier în comunitate (vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost etc);
 • Crearea de rețele de ajutor și sprijin între locuitorii cartierului, inclusiv inter-generaționale;
 • Sprijinirea centrelor de zi/comunitare în activități de mobilizare a comunității de cartier.

Mediu:

 • Reducerea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;
 • Gestionarea eficientă a deșeurilor;
 • Amenajarea de spații comunitare verzi și activarea comunității din jurul acestora;
 • Educație pentru mediu;
 • Informare și conștientizarea cetățenilor cu privire la calitatea aerului.

Ne dorim ca organizațiile sau grupurile care aplică să cunoască realitățile și nevoile din cartierul unde își propun să desfășoare proiectul;

 

Exemple de proiecte care NU sunt de interes pentru program (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):

 • Doar acordarea de pachete punctuale (alimente, produse de igienă etc) ;
 • Doar activitatea unui centru de zi, fără componenta implicării în cartier;
 • Doar evenimente punctuale, doar igienizări punctuale;
 • Doar achiziții de echipamente pentru desfășurarea cursurilor online;
 • Doar amenajarea/ reamenajarea punctuală a unor spații comune, cum ar fi: terenuri de joacă, scări de bloc, etc., fără activități de coagularea comunității;

Exemple de proiecte pe care NE DORIM să le finanțăm (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):

 • Crearea de rețele de ajutor și sprijin între locuitorii cartierului;
 • Proiecte incluzive, care deși lucrează cu categorii specifice de persoane, pe durata implementării implică și alte categorii de persoane din cartier (de ex. copiii cu cerințe educaționale speciale sunt implicați în proiect alături de vecini, vârstnicii lucrează în cartier alături de copii și părinți din cartier etc);
 • Proiecte care mobilizează comunitatea locală pentru rezolvarea unor probleme comune;
 • Proiecte care își propun să crească calitatea vieții locuitorilor, dar și capacitatea grupurilor și organizațiilor de a adresa mai bine nevoile comunităților de cartier;
 • Proiecte care se adresează exclusiv comunității unui cartier specific din București și ale căror activități se desfășoară în cartierul respectiv.

*********

Finanțările sunt oferite de Banca Transilvania

Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România şi principalul finanţator al economiei. De 27 de ani pe piaţă, BT are peste 18% cotă de piaţă, 3,2 milioane de clienţi, 3 linii de business, peste 9.000 de persoane în echipă, soluţii de online banking de ultimă generaţie şi 500 de sedii în 180 de localităţi. Este este unul dintre cele mai valoroase branduri româneşti, cu o valoare de 376 milioane de euro, conform Brand Finance (2021). Dincolo de banking, Banca Transilvania doreşte să aibă impact pozitiv în România – pentru oameni, business şi mediu. 

Multimedia: www.bancatransilvania.ro, Blogul BT, podcast BT Talks şi social media Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube şi Pinterest.

 

Programul este gestionat de Fundația Comunitară București

Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de donație, fonduri de finanțare sau incubatoare de idei pentru oraș. În 9 ani, a finanțat peste 500 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu peste 2,1 milioane de euro (10,687 milioane de RON). Fundația Comunitară București este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 18 fundații comunitare din țară. Pentru mai multe detalii, vizitați www.fundatiacomunitarabucuresti.ro  Pentru întrebări legate de aplicație, ne puteți contacta la adresa ana.mircioaga@fundatiacomunitarabucuresti.ro   

CINE POATE APLICA

Cine poate depune un proiect?

Organizații non-guvernamentale, neafiliate politic sau grupuri de inițiativă locale care vor desfășura activitățile propuse într-unul din cartierele Bucureștiului. Un grup de inițiativă este un grup fără personalitate juridică, compus din minimum 3 persoane individuale care își asumă împreună planificarea și implementarea unui proiect.

Nu sunt eligibili să aplice angajații Băncii Transilvania sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților Băncii Transilvania).

Criterii de eligibilitate:

(1) Formularul de înscriere proiect   – formular online pus la dispoziție de către Finanțator

 • completat în limba română
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

(2) Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională în București;
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice sau societate cu caracter comercial.
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției.

(3) Proiectul:

 • este de interes general și nu realizează activități cu scop comercial sau de natură politică;
 • activitățile proiectului se încadrează în obiectivele generale și ariile de interes ale fondului;
 • nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice.
 • asigură participarea activă a locuitorilor în derularea și implementarea proiectului;
 • costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea totală a finanțării solicitate; definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților;
 • propune un plan de activități pe o perioadă de 9 luni;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în Municipiul București;
SELECȚIE

Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?

Aplicațiile la acest Program vor trece prin următoarele etape de selecție:

 1. Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator, materialele auxiliare pentru depunerea aplicației le puteți descărca de AICI;
 2. Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București;
 3. Selecția proiectelor realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de comunitate, educație, mediu și social precum și un reprezentant al Băncii Transilvania; 
 4. Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul consideră necesar.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

*Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii, care sunt punctate cu note de la 1 la 5:

 • Relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Programului Inclusiv în cartier);
 • Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate);
 • Coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse);
 • Capacitate (echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului);
 • Participativitate (comunitatea de cartier/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în dezvoltarea și implementarea proiectului);
 • Schimbări vizibile (proiectul vizează producerea de schimbări concrete, fie la nivel de comunitate de cartier, fie la nivel de individ – vizibile/materiale sau nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile prin rezultatele concrete pe care le produc);
APLICĂ

Etapele depunerii unei propuneri de proiect

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să:

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând http://www.bucuresti.grantmanager.ro
 2. Pentru a vă crea cont, în meniul Autentificare utilizatori, dați clic pe butonul Creează un cont nou;
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale și apăsați butonul de la final Creează un cont cont. Veți primi un email de bun-venit și un link valabil pentru o singură accesare, pe care trebuie să intrați pentru a vă seta parola;
 4. Pentru a intra în cont oricând după ce v-ați deconectat, completați câmpurile cu numele de utilizator pe care vi l-ați ales și parola, în meniul din dreapta Autentificare utilizatori.

Înscrierea proiectului pe platformă

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

Odată autentificat, veți vedea Fondurile disponibile în pagina principală sau în meniul de sus Fonduri. Selectați ”Programul Inclusiv în cartier și vă apare formularul de înscriere a ideii de proiect pe care trebuie să-l completați.

Când începeți să completați formularul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau vă deconectați din platformă, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după ce vă conectați din nou, accesând meniul Start. Pentru a continua completarea aplicației, apăsați pe titlul programului la care vreți să aplicați și vi se va deschide ultima variantă salvată a formularului pe care ați început să-l completați.

Pentru  a trimite formularul completat pentru evaluare (ATENȚIE! până cel târziu la 10 iunie 2021, ora 18:00) apăsați pe butonul “Trimite”. Odată trimis în evaluare, formularul nu mai poate fi modificat; acesta poate doar să fie vizualizat.

Pentru ușurință, vă recomandăm să scrieți aplicația în formularul Word din arhiva de Materiale auxiliare, înainte de a o încărca pe platformă.

Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după conectare. 
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 10 iunie 2021, ora 18:00.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului 

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare”,  disponibilă AICI.

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:

 • ghidul aplicantului în format pdf;
 • formularul de aplicație în format word
 • modelul de buget în format excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • Formularul de activități în format excel – acest tabel trebuie completat cu programarea activităților proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • instrucțiuni de folosire a platformei de înregistrare a aplicațiilor în format pdf
JURIU

Juriu

Selecția proiectelor este realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domeniile de interes ale programului de finanțare. Juriul Programului Inclusiv în cartier este format din:

 • Andrei Mihail este antropolog și predă la SNSPA și Universitatea București. Urmărește de mai mulți ani, prin cercetările la care participă, viața cotidiană a Bucureștiului, fiind pasionat de practicile urbane ale locuitorilor săi. În trecut a documentat nevoile și rutinele culturale ale locuitorilor din Drumul Taberei, noile minorități ale Bucureștiului și realitățile sociale ale locuirii în campusul studențesc din Regie. Din 2018 se concentrează pe istoria socială a fostelor baze sportive muncitorești din capitală. De atunci colectează amintiri, documente de arhivă, filmări sau fotografii despre aceste locuri și merge pe teren pentru a înțelege care le mai este rolul la nivelul vecinătății. Toate materialele colectate se găsesc pe www.stadiondecartier.asz.ro, platforma pe care o coordonează împreună cu Asociația Studio Zona.

 

 • Diana Ghindă este facilitator sistemic, antreprenor în învățare și gazdă de comunități. De peste 20 de ani dezvoltă contexte de învățare, practică și acțiune pentru grupuri și echipe, iar în ultimii 12 ani tot mai mult pentru comunități și ecosisteme. Co-fondator Institutul Român de Training (2002),  fondator Training Café (2009), membru sau gazdă în mai multe comunități de învățare și antreprenoriat. Cele mai multe proiecte în ultimii ani sunt în domeniile:  dezvoltare de comunități de învățare și practică, abilități de învățare nonformală, facilitare și găzduire de procese sistemice, leadership participativ/sistemic, abilitățile viitorului. Crede că scopul învățării este acțiunea și că învățăm și acționăm mai bine împreună, în comunități și ecosisteme. București este acasă: a locuit sau a lucrat în Giurgiului, 13 Septembrie, Iancului, Pantelimon, Armenească, Unirii, Mircea Vulcănescu, Universitate, Victoriei, Romană.

 

 • Ionuț Ruscea este pasionat de protecția mediului de peste 20 de ani. A pornit ca o joacă la cercetași, învățând cum să trăiască în natură, dar  fără să lase urme de ”civilizație”, apoi lucrând în ONG-uri de protecția mediului. A fost și organizator comunitar și s-a îndrăgostit de cartierele Bucureștiului ajutând cetățenii să se reprezinte mai bine în fața autorităților. În ultimii ani a făcut pasul către mediul privat să-și testeze cunoștințele, devenind specialist în managementul deșeurilor – în special –  și învățând mult despre ce înseamnă sustenabilitatea unei companii. A fondat sustain.ro, un concept store menit să aducă pe piața din România produse sustenabile ca alternativă la ambalajele de unică folosință. Locuiește geam în geam cu celebrele  săli de repetiție de la Flaros, de pe Minulescu, dar a crescut în Ozana.

 

 • Lila Vasilescu este director al Fundației Verita. A inițiat proiecte și activități cu copiii din medii defavorizate, pornind de la convingerea că starea de prezență și de implicare a adulților ce lucrează cu acești copii este extrem de importantă. Lila este trainer și facilitator de programe de mindfulness cu adulți și copii și pentru a putea împărtăși cât mai multe resurse cu cadrele didactice și cu părinții interesați să ofere o educație cât mai completă copiilor lor din clasă sau de acasă, a înființat în martie 2020 alături de colegii ei proiectul CERC (Centrul de Resurse pentru Compasiune în Educație ), o inițiativă a Școlii și Fundației Verita. Gălățeancă mutată în București de la 18 ani, a locuit mulți ani în Rahova și ulterior a dezvoltat proiecte cu centrele de plasament din sector. Îi plăcea mult să meargă la piața Rahova și să stea la povești cu bătrânelele care vindeau flori, ceapă și alte cele.

 

 • Raluca Zega, marketing, Banca Transilvania București, pasionată de tot ce înseamnă comunitatea antreprenorială din București.

 

Politica de evitare a conflictului de interese
Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

*Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.

CALENDAR

Calendarul programului este următorul:

  • 22 aprilie 2021 – lansarea apelului de propuneri de proiecte; 
 • În perioada apelului de propuneri de proiecte organizăm o sesiune de discuții cu potențialii aplicanți pentru a clarifica orice întrebări legate de aplicație. Sesiunea va avea loc online, cu programare prealabilă pe email (ana.mircioaga@fundatiacomunitarabucuresti.ro), pe data de 2 iunie, ora 17:00.
  • 10 iunie 2021, ora 18:00 – închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect; 
  • 11 iunie – 5 iulie 2021 – selecția proiectelor eligibile;
  • 6 iulie  2021 – anunțarea proiectelor câștigătoare; 
  • 7 – 15 iulie 2021 – contractarea proiecte câștigătoare;
  • 16 iulie 2021 – 30 aprilie 2022 – implementarea proiectelor; 
  • până la 15 mai 2022 – raportarea finală pentru proiectele finanțate 

 

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul www.fundatiacomunitarabucuresti.ro

PROIECTE FINANŢATE

Cotroceni, cartier circular, proiect al grupului de inițiativă civică Încotroverzi, finanțat cu un buget de 71,414 lei

– Cartier Cotroceni – 

„Cotroceni, cartier circular” este un proiect care își propune să reducă deșeurile generate la nivel local și să faciliteze tranziția spre o economie circulară mai colaborativă, astfel va pune la dispoziția cetățenilor informațiile necesare și instrumente concrete pentru un trai cu mai puține deșeuri, va oferi afacerilor din cartier consultanță pentru reducerea cantității de deșeuri și va pune presiune pe autoritățile locale pentru a avea o infrastructură de colectare separată și un management mai bun al deșeurilor.

 

Grădina cu oameni | Cișmigiu, proiect al grupului de inițiativă civică Cișmigiu, finanțat cu un buget de 57,728 lei

– Cartier Cișmigiu – 

Grădina cu Oameni este un proiect de educație ecologică și activare comunitară care abordează echilibrul ecosistemului Grădinii Cișmigiu și al zonelor adiacente rezidentiale, punând în legătură specialiști din domeniile asociate ecologiei, comunitatea locuitorilor din zonă, bucureștenii care îndrăgesc Cișmigiul și autoritățile administrative printr-un proces participativ de educație aplicată. Proiectul cuprinde patru piloni meniți să producă o abordare multidisciplinară a mediului în care trăim prin metode participative, inclusive, care să trezească interesul tuturor categoriilor de vârstă sau ocupație și crească gradul de coeziune comunitară și anume: peisagistică și grădinărit urban, ecologie sonoră,  apicultură urbană, ornitologie și faună urbană. 

 

BalCCOn Deschis, proiect al Asociației Carusel, finanțat cu un buget de 41,977 lei

– Cartier Obor – 

Proiectul BalCCOOn Deschis își propune să împrietenească copiii din Centrul Comunitar Obor (CCO) cu locuitorii cartierului, prin amenajarea unui spațiu verde amplasat în imediata vecinătate a centrului comunitar.  Astfel, spațiul verde, acum închis accesului publicului, poate deveni o punte între  vecini și copii, un fel de balcon deschis care să ofere prilej de interacțiune între grupuri sociale diferite în scopul îndepărtării barierelor și judecăților. Totodată, acest spațiu este important și pentru copiii centrului, devenind activitate în aer liber și creând grijă și responsabilizare față de un loc nou. Pentru vecini (majoritatea familiști, pensionari) un spațiu verde la parterul blocului înseamnă loc de relaxare, dar și un loc plăcut privirii.

 

Livadă comunitară urbană, oaza verde de sănătate din cartierul meu!, proiect al Acțiunii Comunitare Tineretului, finanțat cu un buget de 41,825 lei

– Cartier Tineretului – 

Proiectul ”Livadă comunitară urbană, oaza verde de sănătate din cartierul meu!” își propune amenajarea unei grădini urbane în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române, care va pune la dispoziție o parte din grădina Casei Memoriale Tudor Arghezi de la Mărțisor. Grădina va fi realizată cu scopul de a oferi locuitorilor din Tineretului și Văcărești un spațiu în care pot desfășura împreună activități specifice vieții comunitare de cartier. Proiectul vizează activități structurate în trei componente: componenta practică, componenta civică și componenta de educație.

 

Explorator în cartierul meu, proiect al Asociației Culturalis, finanțat cu un buget de 32,062 lei

– Cartiere: Dristor – Titan – 

Proiectul “Explorator în cartierul meu” își propune să împrietenească locuitorii cartierelor Dristor și Titan cu natura, astfel încât aceștia să-i înțeleagă importanța și să o integreze în activitățile cotidiene.  În proiect vor fi implicați 50 de locuitori uniți de afinitatea pentru parcul IOR, care vor participa la activități practice, de explorare a cartierului și a zonelor verzi cu scopul de a le stimula conștiința civică utilizand ca instrumente biodiversitatea și promovarea unui stil de viață sănătos. Proiectul își propune ca alături de participanți să creeze o poveste a cartierului, în care să fie implicați atât copiii din cartier, cât și părinții acestora.

CONTACT

Fundația Comunitară București
Strada Gina Patrichi, Nr. 6, sector 1, Bucuresti

Pentru întrebări legate de program și procesul de aplicație, o puteți contacta pe:

Ana Mircioagă – Grants Coordinator
ana.mircioaga[at]fundatiacomunitarabucuresti.ro
0730.179.997

*********

Disclaimer 

Fundația Comunitară București garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților la acest program, prelucrează datele cu caracter personal doar  în scopul identificării participanților la program și contactării câștigătorilor în vederea acordării finanțării specificate în Ghidul de finanțare al acestui program. Datele stocate vor fi păstrate pe perioada derulării programului de finanțare.

Participanții la program, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 și a Legii 190/2018, următoarele drepturi: Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale; Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți prelucrărilor de date; Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi participantul la program se poate adresa Fundației Comunitare București, la office@fundatiacomunitarabucuresti.rowww.fundatiacomunitarabucuresti.ro