UPDATE

 (25.08.2022) Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor a fost prelungit, așadar primim aplicații până pe data de  11 septembrie, ora 18:00 .

Platforma de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară București împreună cu ING Bank România, urmărește dezvoltarea participativă a unei viziuni de mediu pentru București și Ilfov. Ne-am propus să aducem laolaltă organizații non-profit, grupuri de inițiativă civică, autorități publice și companii pentru a crea impactul colectiv necesar pentru a transforma Capitala într-un oraș în care locuitorii duc o viață sănătoasă și se simt bine, iar companiile prosperă fără să fie expuse unor riscuri legate de mediu.

De ce e nevoie de impact colectiv? Starea mediului din București a ajuns la nivelul de urgență maximă, aceasta este concluzia cheie care reiese din Raportul de Cercetare privind Starea Mediului în București, realizat de profesorul Cristian Iojă la cererea FCB. Nicio organizație, companie sau instituție, oricât ar fi de puternică sau inovatoare, nu poate spera să obțină un impact semnificativ de una singură.

Ne propunem să creștem o platformă incluzivă, în care cei responsabili – politicieni, administrație, activiști și specialiști din societatea civilă, din mediul academic și din companii, firme, cetățeni – acționează coordonat pentru a rezolva problemele complexe de mediu care intoxică Bucureștiul.

Căutăm proiecte interesate să fie parte dintr-un proces colaborativ în cadrul Platformei de mediu, inițiative care construiesc un dialog cu instituțiile publice pentru a acționa acolo unde este nevoie strategic conform datelor din Raportul de Cercetare. Ne interesează ca proiectele finanțate în cadrul platformei să fie scalate de administrația publică, să nu se rezume doar la o intervenție locală.

Prezenta rundă de finanțare are o valoare totală de 500.000 lei și își propune să finanțeze între trei și cinci proiecte: un proiect de maximum 250.000 de lei din Aria I – Zone naturale urbane, și între două și patru proiecte din Aria II -Spații verzi pentru comunități de cartier, în valoare totală de 250.000 de lei. Proiectele selectate pot fi susținute cu bugete suplimentare pentru o perioadă de trei ani. Ele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, iar în baza rezultatelor obținute și a capacității Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri, se va negocia și semna următoarea etapă de finanțare.

De AICI puteți descărca Ghidul Aplicantului și materialele auxiliare.

DESPRE NOI

DESPRE PLATFORMA DE MEDIU PENTRU BUCUREȘTI

***

Prezenta rundă de finanțare are o valoare totală de 500.000 lei și își propune să finanțeze între trei și cinci proiecte: un proiect de maximum 250.000 de lei din Aria I – Zone naturale urbane, și între două și patru proiecte din Aria II -Spații verzi pentru comunități de cartier, în valoare totală de 250.000 de lei. Proiectele selectate pot fi susținute cu bugete suplimentare pentru o perioadă de trei ani. Ele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, iar în baza rezultatelor obținute și a capacității Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri, se va negocia și semna următoarea etapă de finanțare.

În urma mapării problemelor și soluțiilor de mediu din București și Ilfov, care pot fi adresate de societatea civilă, și a unui proces de consultare și prioritizare cu principalii actori din domeniu, am decis următoarele ariile de interes pentru prezentul apel de proiecte:

Arii de interes pentru apelul de proiecte din runda iulie 2022:

 1. Zone naturale urbane:

Intervenții strategice pentru a conserva biodiversitatea și pentru a crește gradul de protecție al zonelor mari cu natură urbană, neamenajate încă ca spațiu verde public (București/ Ilfov).

Finanțăm un proiect în valoare de maximum 250,000 lei, care adresează cumulativ, în timpul implementării, condițiile de mai jos: 

 • facilitarea infrastructurii de vizitare în zone mari cu natură urbană, neamenajate încă ca spațiu verde public, din București sau Ilfov (amenajarea de trasee sportive sau de biodiversitate, amenajarea unor puncte de vizitare pentru a aduce oamenii aproape de natură, într-un mod controlat);
 • cercetare și advocacy pentru a obține un grad de protecție superior al zonelor naturale urbane (ex. nou parc sau nou parc natural urban), amenințate constant de dezvoltarea imobiliară;
 • construirea unor comunități cu care se identifică, veghează și luptă pentru protejare biodiversității urbane.

2. Spații verzi pentru comunități de cartier:

Intervenții de amenajare sau reamenajare a spațiilor verzi existente din cartierele bucureștene. Finanțăm între două și patru proiecte, în valoare totală de aproximativ 250,000 lei, care adresează în timpul implementării cel puțin două dintre condițiile de mai jos:

 • Amenajare de grădini urbane – comunitare care sunt luate în grijă de o comunitate locală  – propun un plan de îngrijire și după perioada finanțării; 
 • Permacultură și recuperarea ecologică a solurilor degradate folosind compostarea de proximitate;
 • Accesibilizarea spațiilor verzi existente aflate în proprietatea statului;
 • Advocacy către autoritățile locale pentru crearea/menținerea și creșterea de spații verzi de calitate (grădini urbane);
 • Advocacy pentru scalarea proiectului la nivel de comunitate de sector/ de oraș;
 • Dezvoltarea de soluții reziliente de înverzire a spațiului construit (acoperișuri verzi, pereți verzi, impermeabilizarea spațiilor betonate etc) întreținute de comunitatea locatarilor + campanii de informare despre beneficiile lor la nivelul comunității locale;

Exemple de proiecte care NU sunt de interes pentru program (lista de mai jos este doar  orientativă, nu este exhaustivă): 

 • Amenajări punctuale, care nu prevăd un plan de sustenabilitate și continuare a activităților  pe termen mediu; 
 • Doar acțiuni de igienizare/ ecologizare a unor zone verzi; 
 • Doar activități de informare cu privire la efectele poluării și metodele combaterii acesteia; 
 • Campanii de Advocacy, neînsoțite de un proiect de amenajare/ întreținere a unui spațiu  verde;
 • Doar amenajări de spații verzi, fără acțiuni de advocacy pentru scalarea proiectului la nivel de comunitate locală;

Exemple de proiecte ce pot fi finanțate (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă): 

 • Dezvoltarea comunității locale în jurul unui spațiu verde pe care îl ia în stăpânire pe termen lung și campanii de advocacy pentru crearea/menținerea și creșterea de spații verzi de calitate;
 • Amenajarea/creșterea calității și întreținerea spațiului verde din jurul blocurilor alături de locuitorii din zonă și campanie de advocacy către autoritățile locale; 
 • Scalarea unor proiecte existente în cele 2 arii de interes la nivelul mai multor zone din  București și Ilfov.
 • Amenajarea traseelor de biodiversitate și advocacy pentru creșterea gradului de protecție pentru un spațiu natural urban (transformarea unui spațiu verde în parc, transformarea unei zone naturale urbane în parc natural etc);

Care este valoarea finanțărilor acordate? 

Prezenta rundă de finanțare are o valoare totală de 500,000 lei și va finanța între trei și cinci proiecte (Aria I – Zone naturale urbane: un proiect de maximum 250,000 lei și Aria II – Spații verzi pentru comunități de cartier: între două și patru proiecte în valoare totală de 250,000 lei).

Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților și de activitățile propuse în proiect. 

Finanțarea se dorește a continua pentru 3 ani de activități. Proiectele vor fi evaluate integral la  finalul fiecărui an de implementare, urmând ca în baza rezultatelor obținute și a capacității  Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri, să se negocieze și semneze  următoarea etapă de finanțare.

CINE POATE APLICA

Cine poate depune un proiect?

Proiectele pot fi depuse de organizații non-guvernamentale, neafiliate politic sau grupuri de inițiativă civică care vor desfășura activitățile propuse în București-Ilfov – pentru propunerile din aria I – Zone naturale urbane, respectiv București pentru aria II – Spații verzi pentru comunități de cartier.

Un grup de inițiativă este un grup fără personalitate juridică, compus din minimum 3 persoane  individuale care își asumă împreună planificarea și implementarea unui proiect. 

Nu sunt eligibili să aplice angajații ING Bank România, angajații FAN Courier, sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților ING, respectiv ai angajaților FAN Courier). 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. Formularul de înscriere proiect   – formular online pus la dispoziție de către Finanțator
 • completat în limba română, cu o scurtă descriere în limba engleză; 
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face  mențiunea N/A). 

2. Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională în București;
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice sau societate cu  caracter comercial; 
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea  determinării (ne)vinovăției. 

3. Proiectul:

 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică sau comercială;
 • activitățile proiectului se încadrează în obiectivele generale și ariile de interes ale fondului;
 • nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice  sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice. 
 • costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea totală a finanțării solicitate. Definim  ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de  lucru – chirie și/sau plata utilităților; 
 • propune un plan de activități detaliate pentru perioada octombrie 2022 – septembrie 2023 și obiective de creștere/continuare pentru pentru perioada octombrie 2023 – septembrie 2025;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în București și Ilfov pentru aria I – Zone naturale urbane, respectiv București pentru aria II – Spații verzi pentru comunități de cartier
SELECȚIE

Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?

Aplicațiile la acest Program vor trece prin următoarele etape de selecție: 

 1. Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator; 
 2. Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația  Comunitară București; 
 3. Selecția proiectelor, pe baza criteriilor de evaluare de mai jos, realizată de către un juriu  format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, organizare  comunitară, coordonare și implementare de proiecte și soluții, un reprezentant al Fundației  Comunitare București, precum și câte un reprezentant al finanțatorilor ING Bank România, respectiv FAN Courier; 
 4. Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul  consideră necesar. 

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

*Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.

CRITERII DE EVALUARE:

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii, care sunt punctate cu note de la 1 la 7:

 • Coerență (obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt  bine corelate); 
 • Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate, relevanța soluției pentru rezolvarea problemei);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat  și permite atingerea rezultatelor propuse); 
 • Capacitate (echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele  sale: planificarea, implementarea, evaluarea proiectului, managementul bugetului); 
 • Participativitate (comunitatea locală/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în dezvoltarea, implementarea proiectului și în acțiunile de advocacy pentru scalarea proiectului);
 • Schimbări vizibile planificate, inclusiv de mediu (proiectul vizează producerea de  schimbări concrete – vizibile/materiale sau nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile  prin rezultatele concrete pe care le produc);
 • Rezultate vizate (număr de beneficiari, suprafața spațiului verde unde are loc intervenția etc) 
 • Colaborarea cu autoritățile publice (proiectul își propune acțiuni de advocacy pentru transferabilitatea și scalabilitatea intervențiilor, cu posibilitatea de a implica comunități mai numeroase sau mai extinse geografic prin dialog cu administrația publică);
APLICĂ

Etapele depunerii unei propuneri de proiect 

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să: 

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând http://www.bucuresti.grantmanager.ro;
 2. Pentru a vă crea cont, în meniul Autentificare utilizatori, dați click pe butonul Creează un cont nou;
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale și apăsați butonul de la final Creează un cont cont. Veți primi un email de bun-venit și un link valabil pentru o singură accesare, pe care trebuie să intrați pentru a vă seta parola; 
 4. Pentru a intra în cont oricând după ce v-ați deconectat, completați câmpurile cu numele de utilizator pe care vi l-ați ales și parola, în meniul din dreapta Autentificare utilizatori.

Înscrierea proiectului pe platformă 

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus). 

Odată autentificat, veți vedea Programele de finanțare disponibile în pagina principală sau în meniul de sus  Fonduri. Selectați Platforma de mediu București și va apărea formularul de înscriere a proiectului pe care trebuie să-l completați. 

Când începeți să completați formularul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau vă deconectați din  platformă, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după reconectare, accesând meniul 

Start. Pentru a continua completarea aplicației, apăsați pe titlul programului la care vreți să aplicați  și vi se va deschide ultima variantă salvată a formularului pe care ați început să-l completați. 

Pentru a trimite formularul completat pentru evaluare (ATENȚIE! până cel târziu 11 septembrie 2022  31 august 2022  ora 18:00) apăsați pe butonul “Trimite”. Odată trimis în evaluare, formularul nu mai poate fi  modificat; acesta poate fi doar vizualizat. 

Pentru ușurință, vă recomandăm să scrieți aplicația în formularul Word din arhiva de Materiale auxiliare, înainte de a o încărca pe platformă.

Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare. 
 • Formularul se completează integral: scurta descriere în limba engleză, iar restul întrebărilor în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși  din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune. 
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 11 septembrie 2022, ora 18:00. 

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului 

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare” disponibilă AICI.

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente: 

 • ghidul aplicantului în format pdf; 
 • formularul de aplicație în format word; 
 • formularul de activități în format excel; 
 • modelul de buget în format excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale  proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare; 
 • instrucțiuni de folosire a platformei de înregistrare a aplicațiilor în format pdf;
JURIU

Juriu

Selecția proiectelor este realizată de către un juriu, format din persoane cu experiență în domeniile de interes ale programului de finanțare:

 • Alex Oprița are o experiență de peste 10 ani ani în proiecte de voluntariat, construit comunități și de mediu. Este co-fondator al Grupului de Inițiativă Civică Cișmigiu. Și-a început activitatea profesională ca inginer structurist, domeniu la care a renunțat din pasiune pentru proiectele civice.A lucrat ca digital campaigner la Greenpeace România timp de trei ani, după care s-a alăturat echipei Fundației Comunitare București, în calitate de coordonator al Platformei de mediu pentru București. În cadrul Platformei de mediu pentru București, este responsabil de dezvoltarea și întreținerea comunității și facilitarea contextelor și instrumentelor de colaborare între organizații și grupuri de inițiativă, autorități publice și companii.
 • Mihaela Chiriță lucrează în administrația publică din 2009 ca auditor, iar din ianuarie 2021 coordonează echipa Direcției de Mediu care are printre alte atribuții și evaluarea proiectelor cu impact pe mediu, campanii de conștientizare a cetățenilor privind protejarea, conservarea și dezvoltarea spațiilor verzi. Tot din 2021 este desemnată președinte al Comisiei de Evaluare și Selecție a proiectelor în domeniul Protecției și Animalelor, proiecte finanțate în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Muncipiului București, pentru activități nonprofit de interes local. Mihaela Chiriță are o experiență de peste 20 de ani, în evaluarea proiectelor din diverse domenii, lucrând anterior ca și coordonator proiecte/programe, strângere de fonduri, campanii de sensibilizare pentru diverse categorii defavorizate, lobby privind modificarea unor acte de reglementare la nivel național, voluntar, vicepreședinte și director în cadrul unor ONG-uri active în domeniul social.
 • Mircea Ilie are o experiență de peste 13 ani în proiecte de sustenabilitate, în care a lucrat ca voluntar, manager, consultant sau trainer. Din 2012 lucrează ca Sustainability Leader în IKEA România, cu responsabilități pe toate componentele sustenabilității unui retailer multinațional: sustenabilitate internă și consum eficient al resurselor, implicare în comunitate, educație, implicarea angajaților, produse și servicii sustenabile pentru clienți.În 2006 devine co-fondator al ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă, unde se implică în toate proiecte asociației. Între 2011 și 2014 a activat în Comitetul de Reprezentare al Coaliției pentru Mediu din România, o rețea națională de ONGuri de mediu, iar între 2007 și 2012 în Platforma pentru București (devenită ulterior Platforma pentru Orașe Durabile), o rețea de ONGuri care promovează dezvoltarea urbană durabilă. Inginer al Facultății de Calculatoare a Universității Politehnica București, Mircea este specializat și în Ecologie Sistemică și Sustenabilitate, în urma Masterului absolvit la Universitatea București.
 • Serge Offers este în prezent CFO și membru în Boardul CSR al ING Bank România, având 15 ani de experiență în industria bancară. Pe lângă activitățile desfășurate în domeniul financiar, în aria sa de responsabilități intră și departamentele locale de Trezorerie și Achiziții.Anterior, a ocupat mai multe roluri de management la sediul central al ING Group, printre care și conducerea echipelor de External & Regulatory Reporting, având o expertiză solidă în domeniul finanțelor și al reglementărilor. Pe lângă menținerea relației cu autoritățile de reglementare, Serge a făcut parte, ca reprezentant ING, din diverse asociații bancare la nivel național, european și global. În prezent, Serge este președinte al Camerei de Comerț Româno-Olandeză, în cadrul căreia, prin experiența personală și cunoștințele internaționale, susține și promovează interesele comunității de afaceri olandeze-române. De asemenea, este unul dintre membrii fondatori ai primei Camere de Comerț pentru diversitate din România.
 • Magda Popescu este Directorul Executiv al Fundației FAN Courier.

 

Politica de evitare a conflictului de interese
Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

*Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.

CALENDAR

Calendarul programului de finanțare este următorul:

 • Lansare apel de proiecte: 12 iulie 2022

În perioada apelului de propuneri de proiecte două sesiuni de discuții cu potențialii aplicanți pentru a clarifica orice întrebări legate de aplicație. Sesiunile vor avea loc online, cu programare prealabilă pe email (ana.mircioaga@fundatiacomunitarabucuresti.ro), pe datele de: 26 iulie, ora 17:00, respectiv 24 august, ora 17:00.

 • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 11 septembrie 2022 31 august 2022, ora 18:00 
 • Selecția proiectelor eligibile: 11 – 30 septembrie 2022 
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: după 4 octombrie 2022
 • Contractare proiecte câștigătoare: 4-15 octombrie 2022
 • Implementarea proiectelor: 15 octombrie 2022 – 15 septembrie 2023 
 • Raportare finală: până la 15 noiembrie 2023 
PROIECTE FINANŢATE

Prin primul apel de proiecte (din iulie 2021) am finanțat trei proiecte pe care le vom susține și anul următor, iar ca urmare a prezentului apel de proiecte ne propunem să finanțăm între trei și cinci proiecte pe care le vom anunța ulterior pe website-ul Platformei de mediu.

Proiectele finanțate prin primul apel de proiecte sunt următoarele:

Traversăm prin verde, proiect al Asociației Parcul Natural Văcărești, finanțat cu un buget de 101,000 lei
Traversăm prin verde este un proiect care va crea condiții pentru dezvoltarea unui coridor ecologic între Parc și Dâmbovița, dar și reproducerea în spațiile verzi-albastre din zonă a unor module de habitate de vegetație care au crescut natural în parc.

Rețeaua aerlive.ro – informare și acțiune pentru aer curat!, proiect al Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis, finanțat cu un buget de 100,000 lei

Prin acest proiect aerlive.ro va adăuga 20 de noi senzori în rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului. Instalarea senzorilor va facilita dezvoltarea unui grup de inițiativă civică pentru calitatea aerului de 20 de persoane, care vor fi instruite și implicate în campanii de advocacy, și vor participa la întâlniri cu autoritățile responsabile de calitatea aerului.

Verde citadin, proiect al Asociației CSR Nest, finanțat cu un buget de 99,997 lei

Proiectul va continua dezvoltarea de grădini pedagogice și de elemente urbane de infrastructură verde, așa cum sunt pereții verzi pentru mascarea containerelor de deșeuri de la blocurile din sectorul 1. Liceele selectate pentru dezvoltarea de grădini sunt Colegiul Viaceslav Harnaj din sectorul 1 și Liceul Barbu Stirbey din Buftea.

CONTACT

Fundația Comunitară București
Hub V7, Strada D.I. Mendeleev, nr. 5, etaj 1, sector 1, Bucuresti

Pentru întrebări legate de program și procesul de aplicație, o puteți contacta pe Ana Mircioagă la:

email: ana.mircioaga@fundatiacomunitarabucuresti.ro;

telefon: 0730 179 997

 

*********

Disclaimer 

Fundația Comunitară București garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților la acest program, prelucrează datele cu caracter personal doar  în scopul identificării participanților la program și contactării câștigătorilor în vederea acordării finanțării specificate în Ghidul de finanțare al acestui program. Datele stocate vor fi păstrate pe perioada derulării programului de finanțare.

Participanții la program, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 și a Legii 190/2018, următoarele drepturi: Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale; Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți prelucrărilor de date; Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi participantul la program se poate adresa Fundației Comunitare București, la office@fundatiacomunitarabucuresti.rowww.fundatiacomunitarabucuresti.ro