Platforma de mediu pentru București, inițiată de Fundația Comunitară București împreună cu ING Bank România, urmărește dezvoltarea participativă a unei viziuni comune de mediu pentru oraș a stakeholderilor implicați în domeniu (organizații non-profit și grupuri de cetățeni, autorități publice locale și centrale, companii etc) pornind de la date, probleme și soluții care pot fi scalate.

Acest apel de proiecte face parte dintr-un program mai amplu, o platformă de mediu pentru București, care va fi derulat în următorii ani de Fundația Comunitară București, cu susținerea financiară a ING Bank România. 

Nicio organizație, companie sau instituție, oricât ar fi de puternică sau inovatoare, nu poate spera să obțină un impact cu privire la mediul din București de una singură. În locul unui simplu fond de finanțare, inițiatorii își propun să crească o platformă incluzivă, care sa aducă împreună cele mai importante voci din domeniu, să coopereze pentru o viziune funcțională a unui București verde. Platforma va oferi date pentru problemele și soluțiile de mediu, va strânge resurse pentru a aborda aceste probleme, și va crea o rețea de colaborare între societatea civilă, companii și administrațiile publice. 

Mai multe detalii vor deveni disponibile în luna septembrie, odată cu lansarea oficială a platformei și anunțarea proiectelor selectate pentru prima rundă de finanțare. 

Numeroase statistici indică Bucureștiul ca fiind unul din cele mai poluate orașe din Uniunea Europeană: 

 • Conform unui studiu realizat pentru Alianţa Europeană pentru Sănătate Publică din octombrie 2020, Bucureștiul este pe locul al doilea din UE în ceea ce privește costurile sociale generate de poluare – morți premature, zile de îngrijire și zile de muncă pierdute. Fiecare bucureștean pierde anual aproximativ 3.000 de euro din cauza poluării aerului, în vreme ce media europeană este de 1.250 de euro.
 • În noaptea de 1 spre 2 martie 2020, rețelele independente de măsurare a calității aerului au înregistrat depășiri de zece ori ale limitei maxime admise la poluarea cu PM2,5 și de opt ori la poluarea cu PM10. Aceasta nu este o excepție. Între 2018 și 2018, s-au înregistrat 130 de zile cu depășiri ale nivelului maxim admis de PM2, iar între 2019 și 2020, 98 de zile. Maximul anual admis de Organizația Mondială a Sănătății este de 35 de zile de depășiri.
 • Conform datelor Ministerului Mediului, în 2020 Bucureștiul avea doar 8,89 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, cu mult mai puțin decât normele europene în vigoare, de 26 metri pătrați pe cap de locuitor. Cifrele nu sunt oficiale, având în vedere că Bucureștiul nu are un Registru al Spațiilor Verzi funcțional. 

Prin runda curentă de finanțare a Platformei de mediu pentru București, vom susține continuarea activităților a 3 inițiative existente din București și Ilfov, care adresează oportunități și probleme legate de calitatea aerului, de creșterea calității spațiilor verzi, rețele verzi, respectiv infrastructură verde. Pe baza rezultatelor obținute și a fondurilor disponibile, Platforma de mediu pentru București își propune să susțină continuarea proiectelor și după runda curentă de finanțare.

De AICI puteți descărca Ghidul Aplicantului și materialele auxiliare.

DESPRE NOI

DESPRE PLATFORMA DE MEDIU PENTRU BUCUREȘTI

***

Prin runda curentă de finanțare a Platformei de mediu pentru București, vom susține continuarea activităților a 3 inițiative existente din București și Ilfov, care adresează oportunități și probleme legate de calitatea aerului, de creșterea calității spațiilor verzi, rețele verzi, respectiv infrastructură verde. Pe baza rezultatelor obținute și a fondurilor disponibile, Platforma de mediu pentru București își propune să susțină continuarea proiectelor și după runda curentă de finanțare.

Ne dorim să susținem inițiativele existente care, inclusiv prin această finanțare, aduc soluții sprijinite de date, fac advocacy pentru a lucra în colaborare cu autoritățile locale/centrale, sau în completarea intervențiilor acestora și care reușesc să mobilizeze comunitățile lor, sau să creeze conștientizare în comunitățile locale cu care lucrează, care aduc parteneri noi în proiectele lor pentru a le crește impactul/nivelul de expertiză.

Arii de interes pentru apelul de proiecte din runda 2021:

 1. Calitatea aerului: finanțăm proiecte care adresează în timpul implementării cel puțin două dintre  condițiile de mai jos:
 • Monitorizarea calității aerului și campanii de informare a populației;
 • Advocacy către autoritățile locale/centrale pentru îmbunătățirea calității aerului;
 • Identificarea surselor de poluare a aerului și adresarea surselor de poluare a aerului/ educarea populației cu privire la acestea;
 • Eforturi pentru transparentizarea datelor oficiale și a cauzelor poluării aerului;
 • Instrumente și soluții pentru reducerea poluării aerului care pot fi folosite de cetățeni/locuitori;

2. Spații verzi/ rețele verzi/ infrastructură verde/ grădini urbane: finanțăm proiecte care adresează în timpul implementării cel puțin două dintre  condițiile de mai jos: 

 • Creșterea calității spațiilor verzi existente (de ex. parcuri și arii naturale urbane, grădini, spații dintre blocuri etc);
 • Amenajare de grădini urbane – comunitare care sunt luate în grijă de o comunitate locală – propun un plan de îngrijire și după perioada finanțării;
 • Mobilizarea comunităților locale de a lua în stăpânire spații verzi și a le transforma în grădini urbane;
 • Advocacy către autoritățile locale pentru crearea/menținerea și creșterea de spații verzi de calitate/grădini urbane.
 • Dezvoltarea de acoperișuri verzi întreținute de comunitatea locatarilor/campanii de informare despre beneficiile lor la nivelul comunității locale;

Valoare totală a prezentului apel de proiecte este de 300.000 de lei și va finanța trei proiecte de mediu din București și Ilfov din cele două 2 arii de interes. Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților. 

Exemple de proiecte care NU sunt de interes pentru program (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):

 • Inițiative pilot care testează pentru prima dată activități destinate reducerii efectelor poluării;
 • Amenajări punctuale, care nu prevăd un plan de sustenabilitate și continuare a activităților pe termen mediu;
 • Doar acțiuni de igienizare/ ecologizare a unor zone verzi;
 • Doar instalare de senzori pentru măsurarea calității aerului;
 • Doar activități de informare cu privire la efectele poluării și metodele combaterii acesteia;
 • Campanii de Advocacy, neînsoțite de un proiect de amenajare/ întreținere a unui spațiu verde/ a unor instrumente de îmbunătățire/ monitorizare a calității mediului;
 • Inițiative care depind de autorizații de la administrația locală dar nu au măcar un acord de principiu din partea administrației sau un istoric de lucru în acest sens.

Exemple de proiecte ce pot fi finanțate (lista de mai jos este doar orientativă, nu este exhaustivă):

 • Creșterea platformelor de măsurare a calității aerului, însoțite de programe de informare a populației/ advocacy către autoritățile locale/centrale pentru îmbunătățirea calității aerului;
 • Dezvoltarea comunității locale în jurul unui spațiu verde pe care îl ia în stăpânire pe termen lung și campanii de advocacy pentru crearea/menținerea și creșterea de spații verzi de calitate;
 • Amenajarea/creșterea calității și întreținerea spațiului verde din jurul blocurilor alături de locuitorii din zonă și campanie de advocacy către autoritățile locale;
 • Scalarea unor proiecte existente în cele 2 arii de interes la nivelul mai multor zone din București și Ilfov.
CINE POATE APLICA

Cine poate depune un proiect?

Organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, sau grupuri de inițiativă locală existente, care: 

 • depun o propunere de continuare/scalare a unui proiect care și-a dovedit eficiența și care desfășoară toate activitățile propuse în București și/sau Ilfov; 
 • sau depun o propunere de proiect care are un plan de implementare și sustenabilitate pe termen lung, iar aplicantul a obținut deja autorizațiile/ acorduri de principiu necesare pentru implementarea proiectului și are deja mobilizat un grup de persoane din comunitatea cu care lucrează pentru proiect. 

Un grup de inițiativă este un grup fără personalitate juridică, compus din minimum 3 persoane individuale care își asumă împreună planificarea și implementarea unui proiect.

 

Nu sunt eligibili să aplice angajații ING sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților ING).

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. Formularul de înscriere proiect   – formular online pus la dispoziție de către Finanțator
 • completat în limba română;
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

2. Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională în București;
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice sau societate cu caracter comercial;
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției.

3. Proiectul:

 • este un proiect existent, cu rezultate sau o inițiativă existentă (există un grup de oameni care lucrează deja la rezolvarea problemei pe care își propun să o amelioreze; au stabilit împreună planuri și au deja aprobări/ acordurile de principiu necesare implementării proiectului);
 • activitățile proiectului se încadrează în obiectivele generale și ariile de interes ale fondului;
 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică sau comercială;
 • nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice.
 • costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea totală a finanțării solicitate. Definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților;
 • propune un plan de activități detaliate pentru perioada septembrie 2021 – mai 2022 și obiective de creștere/continuare pentru pentru perioada iunie 2022 – iunie 2025;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în București și Ilfov .
SELECȚIE

Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?

Aplicațiile la acest Program vor trece prin următoarele etape de selecție:

 1. Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator aici: bucuresti.grantmanager.ro;
 2. Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București;
 3. Selecția proiectelor, realizată pe baza criteriilor de evaluare de mai jos de către un juriu format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, organizare comunitară, coordonare și implementare de proiecte și soluții, precum și un reprezentant al ING Bank România; 
 4. Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul consideră necesar.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

*Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.

CRITERII DE EVALUARE:

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii, care sunt punctate cu note de la 1 la 7:

 • Rezultate prezente dovedite (proiectul este unul existent care a obținut rezultate de mediu vizibile, prin implementarea de activități în ultimii ani în București și/sau Ilfov);
 • Relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor programului de finanțare)
 • Metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate);
 • Coerență (obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate);
 • Eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse);
 • Capacitate (echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului);
 • Participativitate (comunitatea locală/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în dezvoltarea și implementarea proiectului);
 • Schimbări vizibile, inclusiv de mediu (proiectul vizează producerea de schimbări concrete – vizibile/materiale sau nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile prin rezultatele concrete pe care le produc).
APLICĂ

Etapele depunerii unei propuneri de proiect

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să:

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând http://www.bucuresti.grantmanager.ro
 2. Pentru a vă crea cont, în meniul Autentificare utilizatori, dați clic pe butonul Creează un cont nou;
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale și apăsați butonul de la final Creează un cont cont. Veți primi un email de bun-venit și un link valabil pentru o singură accesare, pe care trebuie să intrați pentru a vă seta parola;
 4. Pentru a intra în cont oricând după ce v-ați deconectat, completați câmpurile cu numele de utilizator pe care vi l-ați ales și parola, în meniul din dreapta Autentificare utilizatori.

 

Înscrierea proiectului pe platformă

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

Odată autentificat, veți vedea Fondurile disponibile în pagina principală sau în meniul de sus Fonduri. Selectați Platforma de mediu București și vă apare formularul de înscriere a ideii de proiect pe care trebuie să-l completați.

Când începeți să completați formularul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau vă deconectați din platformă, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după reconectare, accesând meniul Start. Pentru a continua completarea aplicației, apăsați pe titlul programului la care vreți să aplicați și vi se va deschide ultima variantă salvată a formularului pe care ați început să-l completați.

Pentru  a trimite formularul completat pentru evaluare (ATENȚIE! până cel târziu 17 august 2021, ora 18:00) apăsați pe butonul “Trimite”. Odată trimis în evaluare, formularul nu mai poate fi modificat; acesta poate fi doar vizualizat.

Pentru ușurință, vă recomandăm să scrieți aplicația în formularul Word din arhiva de Materiale auxiliare, înainte de a o încărca pe platformă.

Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după conectare. 
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 17 august 2021, ora 18:00.

 

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului 

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare” disponibilă AICI.

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:

 • ghidul aplicantului în format pdf;
 • formularul de aplicație în format word;
 • formularul de activități în format excel;
 • modelul de buget în format excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare;
 • instrucțiuni de folosire a platformei de înregistrare a aplicațiilor în format pdf;
JURIU

Juriu

Selecția proiectelor este realizată de către un juriu format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, organizare comunitară, coordonare și implementare de proiecte și soluții.

Componența juriului:

Florentina Loloiu – Director programe, Gala Societății Civile

Florentina Loloiu este, în prezent, Coordonatorul Galei Societăţii Civile, cel mai amplu proiect care promovează și premiază activitatea sectorului asociativ din România și a portalului de știri – galasocietatiicivile.ro.
Lucrează în echipa de organizare încă din anul 2006, iar de-a lungul celor 15 ani de experiență a fost implicată, în calitate de PR Officer, coordonator și specialist al sectorului asociativ, în organizarea unor proiecte precum: Festivalul Naţional de Teatru Tânăr IDEO IDEIS (2006, 2007), Conferinţele Internaţionale de Responsabilitate Socială CSR’07 şi CSR’08, Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo (ediţia 2009), Școala Bonelor – Romanian Angel Appeal (2011, 2012), Frontline Club Bucharest (2013 – 2015), „100 de fețe ale inovației” (2015-2016), Bursa Binelui (2014 – 2021).

Mircea Ilie – Sustainability Leader, IKEA România

Mircea Ilie are o experiență de peste 13 ani în proiecte de sustenabilitate, în care a lucrat ca voluntar, manager, consultant sau trainer. Din 2012 lucrează ca Sustainability Leader în IKEA România, cu responsabilități pe toate componentele sustenabilității unui retailer multinațional: sustenabilitate internă și consum eficient al resurselor, implicare în comunitate, educație, implicarea angajaților, produse și servicii sustenabile pentru clienți.

În 2006 devine co-fondator al ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă, unde se implică în toate proiecte asociației. Între 2011 și 2014 a activat în Comitetul de Reprezentare al Coaliției pentru Mediu din România, o rețea națională de ONGuri de mediu, iar între 2007 și 2012 în Platforma pentru București (devenită ulterior Platforma pentru Orașe Durabile), o rețea de ONGuri care promovează dezvoltarea urbană durabilă.

Inginer al Facultății de Calculatoare a Universității Politehnica București, Mircea este specializat și în Ecologie Sistemică și Sustenabilitate, în urma Masterului absolvit la Universitatea București.

Serge Offers, Chief Financial Officer, ING Bank Romania

Serge Offers este în prezent CFO și membru în Boardul CSR al ING Bank România, având 15 ani de experiență în industria bancară. Pe lângă activitățile desfășurate în domeniul financiar, în aria sa de responsabilități intră și departamentele locale de Trezorerie și Achiziții.
Anterior, a ocupat mai multe roluri de management la sediul central al ING Group, printre care și conducerea echipelor de External & Regulatory Reporting, având o expertiză solidă în domeniul finanțelor și al reglementărilor. Pe lângă menținerea relației cu autoritățile de reglementare, Serge a făcut parte, ca reprezentant ING, din diverse asociații bancare la nivel național, european și global.
În prezent, Serge este președinte al Camerei de Comerț Româno – Olandeză, în cadrul căreia, prin experiența personală și cunoștințele internaționale, susține și promovează interesele comunității de afaceri olandeze-române. De asemenea, este unul dintre membrii fondatori ai primei Camere de Comerț pentru diversitate din România.

Alina Kasprovschi – Director Executiv, Fundația Comunitară București

Alina Kasprovschi a fondat și conduce, de aproape zece ani, Fundația Comunitară București. În această poziție, contribuie la strângerea de fonduri și dezvoltarea de programe de finanțare, în domenii importante pentru oraș. A fost invitată să jurizeze în numeroase procese de selecție pentru marii finanțatori privați din România și este mereu entuziasmată să afle despre inițiative noi și să contribuie ca ele să fie puse în practică.
Înainte de munca pentru fundație, Alina a acumulat o experiență de zece ani în marketing, comunicare și CSR, pentru agenții și companii multinaționale.

 

Politica de evitare a conflictului de interese
Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

*Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.

CALENDAR

Calendarul programului de finanțare este următorul:

 • Lansare apel de proiecte: 15 iulie 2021

În perioada apelului de propuneri de proiecte organizăm o sesiune de discuții cu potențialii aplicanți pentru a clarifica orice întrebări legate de aplicație. Sesiunea va avea loc online, cu programare prealabilă pe email (miruna@fundatiacomunitarabucuresti.ro), pe data de 22 iulie, ora 17:00.

 • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 17 august  2021, ora 18:00
 • Selecția proiectelor eligibile: 18 august – 7 septembrie 2021
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: 8 septembrie  2021
 • Contractare proiecte câștigătoare: 9 septembrie  – 23 septembrie 2021
 • Implementarea proiectelor: 24 septembrie 2021  – 30 mai 2022
 • Raportare finală: până la 30 iunie 2022

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul www.fundatiacomunitarabucuresti.ro

PROIECTE FINANŢATE

Traversăm prin verde, proiect al Asociației Parcul Natural Văcărești, finanțat cu un buget de 101,000 lei
Traversăm prin verde este un proiect care va crea condiții pentru dezvoltarea unui coridor ecologic între Parc și Dâmbovița, dar și reproducerea în spațiile verzi-albastre din zonă a unor module de habitate de vegetație care au crescut natural în parc.

 

Rețeaua aerlive.ro – informare și acțiune pentru aer curat!, proiect al Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis, finanțat cu un buget de 100,000 lei

Prin acest proiect aerlive.ro va adăuga 20 de noi senzori în rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului. Instalarea senzorilor va facilita dezvoltarea unui grup de inițiativă civică pentru calitatea aerului de 20 de persoane, care vor fi instruite și implicate în campanii de advocacy, și vor participa la întâlniri cu autoritățile responsabile de calitatea aerului.

 

Verde citadin, proiect al Asociației CSR Nest, finanțat cu un buget de 99,997 lei

Proiectul va continua dezvoltarea de grădini pedagogice și de elemente urbane de infrastructură verde, așa cum sunt pereții verzi pentru mascarea containerelor de deșeuri de la blocurile din sectorul 1. Liceele selectate pentru dezvoltarea de grădini sunt Colegiul Viaceslav Harnaj din sectorul 1 și Liceul Barbu Stirbey din Buftea.

CONTACT

Fundația Comunitară București
Strada Gina Patrichi, Nr. 6, sector 1, Bucuresti

Pentru întrebări legate de program și procesul de aplicație, o puteți contacta pe Miruna Nichita la:

email: miruna@fundatiacomunitarabucuresti.ro;

apel WhatsApp: 0745 147 259

 

*********

Disclaimer 

Fundația Comunitară București garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților la acest program, prelucrează datele cu caracter personal doar  în scopul identificării participanților la program și contactării câștigătorilor în vederea acordării finanțării specificate în Ghidul de finanțare al acestui program. Datele stocate vor fi păstrate pe perioada derulării programului de finanțare.

Participanții la program, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 și a Legii 190/2018, următoarele drepturi: Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale; Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți prelucrărilor de date; Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi participantul la program se poate adresa Fundației Comunitare București, la office@fundatiacomunitarabucuresti.rowww.fundatiacomunitarabucuresti.ro