Ne dorim să dăm putere oamenilor din organizații neguvernamentale, care susțin refugiații, în special persoanele afectate de războiul din Ucraina, în București, Iași, Brașov, Timișoara și Oradea. Facem asta pornind de la nevoile financiare, organizaționale și psiho-emoționale ale fiecărei organizații în parte. Astfel, suportul oferit este adaptat, flexibil și orientat către scopul nostru comun: echipe puternice, reziliente, capabile să susțină refugiații și integrarea lor în comunitățile gazdă pe termen lung.

Programul este dezvoltat de FFCR cu finanțare de la People in Need și se desfășoară în județele Brașov, București și Ilfov, Iași, Bihor și Timiș, prin Fundațiile Comunitare din comunitățile respective.

Viziune

Credem că atunci când suntem bine, individual și în echipă, suntem capabili să facem mai mult bine, pe termen lung și pentru mai mulți oameni.

Programul Bine360 însoțește echipele a 20 organizații din toate cele 5 comunități locale în călătoria lor:

 • de clarificare a rolurilor și sarcinilor necesare în organizație;
 • de la nesiguranță financiară la o viziune care poate atrage mai ușor parteneri și donatori;
 • de la epuizare la stare de bine la muncă;
 • de la lucrul pe cont propriu la o rețea și o comunitate de practică.

Abordare

Ascultăm nevoile de abilități noi, de finanțare, de învățare, de suport emoțional, de conectare și de a fi împreună. 

Co-creăm, în moduri adaptate nevoilor fiecărei organizații, procese de învățare și creștere. Pilotăm un nou mod de a crește capacitatea organizațiilor neguvernamentale, integrând suportul psiho-emoțional, accentul pe sănătatea organizațională și starea de bine la nivel individual și de echipă. 

Susținem proiecte existente sau noi, dar și activitatea de bază a organizațiilor, prin granturi pentru nevoile imediate ale organizației sau pentru lucrul efectiv cu refugiații. Procesul de contractare este relativ rapid, iar finanțarea poate acoperi nevoi neacoperite de alte programe de finanțare.

Împreună, ne unim forțele într-o comunitate de practică și sprijin pentru organizațiile care lucrează cu refugiații, atât la nivel local, cât și național.

 

În fiecare dintre cele 5 comunități locale participă la program cel puțin 3 organizații care sprijină refugiați și își doresc să continue să facă acest lucru și în anii viitori. Programul este gândit pentru a acomoda 20 de organizații la nivelul tuturor celor 5 comunități.

Bugetul total al programului la nivel național este de 500.000 de euro din care buget pentru granturi 360.000 euro, buget pentru învățare 100.000 euro, buget pentru sprijin psiho-emoțional 20.000 euro, buget de 20.000 euro pentru un eventual proiect comun, reieșit din nevoi comune ale organizațiilor participante în program. Cursul de schimb în RON este cel din momentul primirii tranșelor de la finanțatorul People in Need. 

Pentru București și Ilfov, programul este administrat de Fundația Comunitară București și susținem 6 organizații: Asociația Moașelor Independente, Asociația Carusel, Fundația Romanian Angel Appeal, Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B, Asociația SNK, Asociația Touched România.

DESPRE NOI

Obiective pentru Fundația Comunitară București 

 • Creșterea capacității organizaționale pentru 6 ONG-uri din București și Ilfov care se ocupă de refugiați și își doresc să continue să sprijine acest grup țintă și în continuare.

Organizațiile selectate beneficiază de un program de învățare și dezvoltare pentru creșterea capacității organizaționale, bazat pe nevoile lor specifice reieșite dintr-un proces de analiză a acestor nevoi, la care ne așteptăm să participe întreaga echipă a organizației. 

Planificăm și cel puțin 2 momente de întâlnire și cunoaștere offline a tuturor participanților la program (din toate cele 5 comunități locale) la care să participe câte un reprezentant cu putere de decizie din fiecare organizație. Prima întâlnire va fi și cea care va da startul programului iar cea de-a doua va fi la încheierea lui, în iulie/august 2023. În funcție de nevoile reieșite, este probabil că vor mai fi întâlniri comune, cel puțin online. 

Planul de învățare și dezvoltare va fi finalizat co-participativ în ianuarie 2023, pe baza analizei de nevoi, iar organizațiile beneficiază apoi de resurse pentru punerea lui în aplicare.

 • Suport financiar pentru organizațiile selectate în program pentru nevoi organizaționale imediate (6000 eur) și pentru nevoi de proiect (până la 12.000 eur) pe o perioadă de 6-9 luni.

Organizațiile selectate vor beneficia de un prim grant de 6.000 euro pentru nevoile imediate, care poate fi folosit pentru dezvoltarea organizației sau pentru continuitatea unor proiecte aflate deja în derulare. Acest grant va fi acordat în luna decembrie 2022. 

Ulterior (până pe 1 martie 2023), un al doilea grant în valoare de 12.000 euro/organizație va fi acordat pentru proiecte noi sau existente, care sprijină refugiații, în special cei din Ucraina. Proiectele vor fi implementate cel târziu până la 31 iulie  2023. 

 • Suport psiho-emoțional pentru echipele ONG-urilor selectate în program 

Credem că atunci când suntem bine putem face mai mult bine. De aceea, dincolo de analiza de nevoi și creșterea capacității la nivel organizațional, membrilor organizațiilor selectate pot beneficia de ședințe de coaching 1:1 sau de echipă și psihoterapie individuală. 

 • Dezvoltarea unei comunități de practică, împreună cu organizații cu misiune similară din județele Brașov, București/Ilfov, Iași, Bihor și Timiș.

Împreună ne este mai ușor. Cele 20 de organizații selectate, împreună cu Fundațiile Comunitare implicate vor dezvolta o comunitate de practică, suport și învățare. Dacă din această comunitate se va creiona un proiect comun, acesta poate fi susținut printr-un grant total în valoare de 20.000 euro.

CINE POATE APLICA

Update: perioada de înscriere s-a încheiat. 35 de organizații eligibile au aplicat în program la nivel național, dintre care 14 din București-Ilfov. În urma procesului de selecție în București programul va sprijini șase organizații, după cum urmează: Asociația Moașelor Independente, Asociația Carusel, Fundația Romanian Angel Appeal, Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B, Asociația SNK, Asociația Touched România.

 

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din București și Ilfov care sprijină refugiații, în mod special cei veniți din Ucraina, și își doresc să continue activitățile în acest domeniu. Încurajăm să aplice la acest program în special organizațiile mai mici și/sau nou intrate în zona oferirii de sprijin și servicii sociale pentru refugiați.

Criterii de eligibilitate: 

(1) Formularul online de înscriere:

 • completat în limba română;
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A);
 • completat și trimis până pe 25 octombrie ora 24:00.

(2) Organizația:

 • Desfășoară, de cel puțin 3 luni, activități/servicii pentru refugiați, în special ucraineni și își dorește să continue munca în acest domeniu cel puțin pentru încă un an;
 • nu realizează activități cu scop comercial sau de natură politică;
 • nu realizează activități sau susține cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice;
 • nu are în echipa organizației persoane care au fost condamnate penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției pentru corupție, abuz, agresiuni sexuale, exploatare minori sau vârstnici, trafic de persoane, terorism;
 • își asumă participarea activă la întreg programul, dincolo de finanțări. 

Notă

După selecție, organizațiile selectate trec printr-un proces de verificare care presupune completarea unui formular de auto-evaluare a procedurilor interne ale organizației și trimiterea unor documente statutare și fiscale ale organizației: 

 1. Statut și actele adiționale (dacă e cazul) însoțite de încheierile de autentificare și hotărârile judecătorești aferente;
 2. Înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;
 3. Certificat de Înregistrare Fiscală;
 4. Lista membrilor Board-ului/Consiliului Director și afilierea lor profesională;
 5. Bilanț prescurtat pe ultimul an, înregistrat la Administrația Financiară sau cea mai recentă balanță lunară, semnată și ștampilată;
 6. Extras de cont care să ateste că asociația/fundația este titularul contului IBAN din contract;
 7. Declarație pe proprie răspundere că informațiile furnizate sunt reale, complete și corecte, că solicitantul îndeplinește toate criteriile de eligibilitate, că proiectul finanțat nu face obiectul altui contract de finanțare și că va lua toate măsurile necesare pentru a evita și, eventual, pentru a pune capăt oricărei situații de conflict de interese. 
SELECȚIE

Selecția participanților a fost făcută de către un juriu comun la nivel național, format din 5 persoane și va include analiza aplicațiilor primite din toate cele 5 comunități locale și o discuție online, în perioada 4 – 10 noiembrie 2022. 

Criterii de selecție, punctate cu note de la 1 la 5:

 • Motivația de participare în program, cu asumarea participării la activitățile programului – pondere 20%
 • Implicare demonstrată în contextul refugiaților, mai ales legat de războiul din Ucraina – pondere 25% ;
 • Participarea în program aduce o diferență considerabilă pentru organizație și membrii echipei – pondere 20%;
 • Nevoile de dezvoltare ale organizației sunt suficient cunoscute și există claritate privind folosirea grantului de 6.000 euro – pondere 15%;
 • Organizația are claritate privind direcțiile de acțiune pentru susținerea refugiaților pentru 2023 – pondere 20%.
APLICĂ

Am primit aplicații la program până pe 25 octombrie 2022 la ora 24:00.

Puteți descărca de AICI acest ghid în format pdf și formularul de aplicație în format word.

Pentru întrebări legate de program o poți contacta pe Simona Adam, program manager, la simona@fundatiacomunitarabucuresti.ro.

JURIU

Juriul este format din:

 1. Laura Popeea, director executiv, Fundația Comunitară Brașov
 2. Alina Kasprovschi, director executiv, Fundația Comunitară București
 3. Daniela Chesaru, director executiv, Fundația Comunitară Timișoara
 4. Ciprian Păiuș, director executiv, Fundația Comunitară Iași
 5. Claudia Abrudean, director executiv, Fundația Comunitară Oradea

Deciziile juriului sunt finale și nu pot fi contestate.

Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

CALENDAR

Calendar program

 • Perioadă de aplicare: 6-25 octombrie 2022. Termen limită aplicații: 25 octombrie 2022, ora 24:00
 • Juriul selectează finaliștii: 26 octombrie – 2 noiembrie 2022
 • Interviuri online cu finaliștii: 3 – 10 noiembrie 2022
 • Anunțarea participanților: 11 noiembrie 2022
 • Sesiune comună de începere a programului: 7-9 decembrie 2022, off-site (locație în centrul țării)
 • Încheierea contractelor de micro-granturi (6.000 euro/grant): până pe 15 decembrie 2022
 • Evaluarea nevoilor organizaționale ale participanților și transformarea lor în planuri de dezvoltare: noiembrie 2022- ianuarie 2023
 • Implementarea planurilor de dezvoltare individuale: ianuarie – iunie 2023
 • Dezvoltarea și contractarea proiectelor pentru susținerea refugiaților, care vor fi finanțate prin grant-uri de până la 12.000 euro: până la 1 martie 2023
 • Întâlnirea de încheiere a programului: iunie/iulie 2023 (TBD împreună cu participanții)
 • Implementarea proiectelor: până la 31 iulie 2023
 • Raportarea finală a rezultatelor proiectelor: până la 15 august 2023

Programul va conține o serie de traininguri, workshop-uri online și offline, care vor fi stabilite în funcție de nevoile organizațiilor selectate într-un proces co-part. Pe toată durata programului membrii organizațiilor participante în program vor fi implicați și vor co-crea o comunitate de practică. La cerere, la nivel individual și de echipă, organizațiile selectate vor putea beneficia de ședințe de coaching, psihoterapie, mentoring etc.

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul www.fundatiacomunitarabucuresti.ro

CONTACT

Fundația Comunitară București

V7, Str. Mendeleev nr.7, et.1, sector 1, București

Pentru întrebări legate de program o poți contacta pe Simona Adam, program manager, la simona@fundatiacomunitarabucuresti.ro.

*********

Disclaimer

Fundația Comunitară București garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților la acest program, prelucrează datele cu caracter personal doar  în scopul identificării participanților la program și contactării câștigătorilor în vederea acordării finanțării specificate în Ghidul de finanțare al acestui program. Datele stocate vor fi păstrate pe perioada derulării programului de finanțare.

Participanții la program, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001 și a Legii 190/2018, următoarele drepturi: Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale; Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți prelucrărilor de date; Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă; Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi participantul la program se poate adresa Fundației Comunitare București, la adresa V7, Str. Mendeleev nr.7, et.1, sector 1, București, office@fundatiacomunitarabucuresti.ro, www.fundatiacomunitarabucuresti.ro